Foto: Finnair

Finnish Air Line Pilots ’Association og Service Sector Employers Palta har signert en avtale om en ny, 3,5-årig kollektiv arbeidsavtale for piloter i flyselskapet Finnair.

Den nye CLA-avtalen trer i kraft nå og gjelder frem til 30. september 2024, og den omfatter flere viktige strukturelle endringer som støtter Finnairs konkurranseevne i det sterkt konkurransedyktige post-pandemimarkedet. Disse inkluderer å flytte fra en tjenestebasert lønnsstruktur til en stillingsbasert lønnsstruktur, og tiltak som gjør det mulig å balansere sesongmessigheten i flytrafikken mer effektivt.

-Med den nye kollektive arbeidsavtalen viser pilotene at de er villige til å bidra konstruktivt til Finnairs gjenoppbyggingsfase midt i den største krisen i luftfartens historie, jeg er glad for at vi sammen har vært i stand til å bli enige om løsninger som støtter Finnairs konkurranseevne, samtidig som vi sørger for at Finnair er en god arbeidsgiver for finske piloter også i fremtiden. Den lange avtaleperioden gir oss forutsigbarhet og støtter den langsiktige innsatsen for å bygge Finnairs fremtid sier Johanna Karppi, Senior Vice President, Human Resources, Finnair.

-Avtalen er en balansert enhet, med tanke på den utfordrende situasjonen selskapet står overfor midt i pandemien. Takk kommer også til pilotenes forhandlingsteam, sier Pasi Vuorio, forhandlingsdirektør i Palta.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Har oppgradert 25 år gammelt fly
Neste artikkel(+) Satte første Airbus A220 i trafikk