Finnar får nei fra Air France

Det finske flyselskapet Finnair har fridd til Air France om et partnerskap rundt selskapets europeiske ruter og nettverk.

Finnair ønsker å kutte kostnader rundt selskapets kort- og mellomdistanseruter, og leter derfor etter en partner i Europa med bedre fotfeste enn seg selv.

På sin frierferd har selskapet tilnærmet seg det franske selskapet Air France, men ledelsen her har avvist et slikt samarbeide og bedt Finnar lete andre steder.

Den finske aktøren har gjennom sine aksjonærer og ledelse bestemt seg for å gjøre ett av to, enten inngå en allianse hvor et partner hjelper til med å serve the europeiske nettverket, eller å total outsource hele det europeiske nettverket til en egen aktør som utelukkende flyr dette for Finnair.

Et alternativ Finnair har sett på er å sette opp en egen partner med egen flyflåte som leies inn av moderselskapet til å fly på Europa. Målet til selskapet er å kutte kostnader på rundt 20 – 40 prosent på rutenettverket i Europa.

Finnair håper å kunne finne fram til en samarbeidspartner innen Skandinavia.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no