Foto: Sebastian E. Burmo

Etter en grundig vurdering går når Flyr bort fra kravet om munnbind om bord for reisende og for Flyrs kabinansatte. Fra og med 14. oktober oppheves munnbindkravet på alle flygningene til selskapet.  

 – Vi velger å følge retningslinjene til norske helsemyndigheter og opphever derfor kravet om bruk av munnbind på alle våre flygninger, sier Bjørn Erik Barman-Jenssen, CGOO i Flyr. Det blir derfor helt frivillig for våre kabinansatte å bruke munnbind, og det samme vil gjelde for våre gjester ombord, sier Barman-Jenssen. 

Tidligere i oktober mottok vi i Flyr My Care sertifisering av DNV, og denne har ligget til grunn for den interne vurderingen når vi nå velger å følge norske helsemyndigheters anbefaling mht. bruk av munnbind. Alle øvrige smitteverntiltak forblir uendret. 

Det ligger en grundig evaluering bak beslutningen, som er tatt i nært samarbeid våre verneombud og fagforeninger. 

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no