Forurensning i India

Det indiske flyselskapet Air Asia har begynt å dele ut munn- og nesemasker til alle sine passasjerer som skal til hovedstaden Delhi. Luftforurensningen er nå på et farlig og giftig nivå, slik at alle passasjerer oppfordres til å bruke maskene utendørs til enhver tid.

I følge India Today og RT deles maskene ut gratis fordi myndighetene nå sier luften i hovedstaden er så giftig at det er stor kreftfare ved å puste inn den forurensede luften.

Økningen av antall biler på veiene, utslipp fra industri og brenning av avfall har gjort at luften over hovedstaden nå er i følge myndigheten dødelig å puste inn i større doser. Selv om India har innført begrensinger i hvilken datoer og dager biler kan kjøre på og ikke, hjelper det svært lite så lenge industrier står for størsteparten av utslippene.