Siden 1999 har støy fra norsk luftfart gått ned med nesten 20 prosent, tross en betydelig trafikkvekst.

Jetflyene som trafikkerer det norske og internasjonale luftrommet i dag er hele 75 prosent mer stillegående enn da den første generasjon ble lansert, og nye flymodeller i årene framover vil redusere støyen ytterligere.

-Nye rapporter forteller oss at fram mot 2030 vil utviklingen av mindre støyende jetfly gi inntil 4,5 desibel mindre støy under avgang enn dagens vanlige jetfly i sivil trafikk. Tilsvarende kan støy fra landing ventes å ligge nærmere 6 desibel under dagens flytyper, opplyser seniorrådgiver innenfor området flystøy i Avinor, Kåre Helge Liasjø.

Flere tiltak
Samtidig som flyene og motorene blir mer stillegående, innføres det nye prosedyrer innenfor kontrollen med luftrommet som gjør at færre mennesker blir eksponert for støy.

-Støyhensyn er med i betraktningene ved utformingen av de prosedyrene og rutene vi forholder oss til ved inn- og utflygning. Og der det registreres avvik, ser vi på årsakene til dette med mål for øyet om å redusere støy, sier seniorrådgiver i Flysikringsdivisjonen, Torbjørn Henriksen.

 

ANNONSE
Forrige artikkelBilde: Chalair Beech 1900D
Neste artikkelValp stanset flytrafikk