Siden 1999 har støy fra norsk luftfart gått ned med nesten 20 prosent, tross en betydelig trafikkvekst.

Jetflyene som trafikkerer det norske og internasjonale luftrommet i dag er hele 75 prosent mer stillegående enn da den første generasjon ble lansert, og nye flymodeller i årene framover vil redusere støyen ytterligere.

-Nye rapporter forteller oss at fram mot 2030 vil utviklingen av mindre støyende jetfly gi inntil 4,5 desibel mindre støy under avgang enn dagens vanlige jetfly i sivil trafikk. Tilsvarende kan støy fra landing ventes å ligge nærmere 6 desibel under dagens flytyper, opplyser seniorrådgiver innenfor området flystøy i Avinor, Kåre Helge Liasjø.

Flere tiltak
Samtidig som flyene og motorene blir mer stillegående, innføres det nye prosedyrer innenfor kontrollen med luftrommet som gjør at færre mennesker blir eksponert for støy.

-Støyhensyn er med i betraktningene ved utformingen av de prosedyrene og rutene vi forholder oss til ved inn- og utflygning. Og der det registreres avvik, ser vi på årsakene til dette med mål for øyet om å redusere støy, sier seniorrådgiver i Flysikringsdivisjonen, Torbjørn Henriksen.

 

Website | + posts

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988.

E-post: hansolav@hangar.no

ANNONSE
Previous articleBilde: Chalair Beech 1900D
Next articleValp stanset flytrafikk