FN-rapport: Luftfarten bidrar minst til økt temperatur

Foto: Hans O. Nyborg

Mandag kom FN med sin klimarapport og status for den globale oppvarmingen. Rapporten har fått mye fokus på flom og skogbranner som har preget flere land gjennom sommeren, men når det kommer til den den globale temperaturen er det noen lyspunkt for luftfarten.

For mens luftfarten i stor grad har vært en bidragsyter til at det blir varmere på kloden, heter det i rapporten at det nå er luftfarten som utgjør minst påvirkning i forhold til de sektorer som monitoreres.

Det er fossil drivstoffproduksjon og distribusjon som i størst grad påvirker oppvarmingen, etterfulgt av landbruket, avfallshåndtering både innen industrien og i hjemmet, biodrivstoff for bruk i næringslivet og private hjem, landbasert transport, forbrenning av biomasse og skipstrafikk som troner øverst på listen over syndere. Nederst med en sparsommelig andel ligger luftfarten som bidragsyter til global oppvarming.

Det er et stort skritt frem for luftfarten ettersom den har vært en av de største bidragsytere gjennom de siste 100 år.

Luftfarten får stor ære av rapporten for å ha fokusert stort på å kutte utslipp og få til miljøvennlige løsninger, noe FN-rapporten påpeker er en god start, men langt fra noe som er i mål.

Rapporten viser til at den globale oppvarmingen vil gi en effekt på mellom 1,5 og 2 plussgrader varmere klima in vårt århundre. Her mener FN at det trolig er for sent å snu, men at fokuset må være på å stanse ytterligere endring av temperaturen.

ANNONSE
Forrige artikkelNytt flyselskap i gang i Indonesia
Neste artikkelAvbestiller Airbus A350 – Bestiller 28 mindre fly