Forbrukerrådet vil ha bøtelegging av flyselskapene

Foto: Hans O. Nyborg

Flere tusen passasjerer sitter fortsatt og venter på å få tilbake pengene sine, for flyreiser som ikke er blitt avviklet under koronapandemien. Nå mener Forbrukerrådet at nok er nok, nå må flyselskapene bøtelegges om de ikke får ut fingeren.

Flere og flere opplever at det drøyer med tilbakebetalingene.

— Flyselskapene må nå gis en klar frist for å effektuere refusjonskravene. Dersom den ikke overholdes, må det gis bøter slik loven åpner for, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

I en pressemelding sier Forbrukerrådet at tilliten til bransjen blir svekket når selskapene ikke klarer å betale tilbake pengene til kundene innen rimelig tid.

— Den situasjonen vi nå er i er ødeleggende for tilliten til både bransjen og håndhevelsen av forbrukerrettighetene. Det gir inntrykk av at forbrukere og forbrukerrettighetene er mindre viktig i en krisesituasjon, sier Blyverket.

Ber Luftfartstilsynet ta grep

Forbrukerrådet ba forrige uke om et møte med Luftfartstilsynet for å diskutere veien videre, og for å anmode tilsynet om å bøtelegge lovbruddene.

— Det er viktig at Luftfartstilsynet nå har tatt kontakt med de norske luftfartsselskapene og bedt om en avklaring av når pengene skal være refundert til forbrukerne. Men, vi registrerer at verken SAS eller Norwegian i sitt svar sier noe om når refusjonene i forbindelse med kansellerte reiser blir betalt ut. Dette kan ikke aksepteres, sier Blyverket.

Forbrukerrådet har forståelse for at Covid-19-krisen har rammet reiselivet hardt, men mener flyselskapene nå har fått mer enn tilstrekkelig med tid på seg til å ordne opp.

— At flyselskapene fortsatt ikke etterlever og respekterer etablerte og grunnleggende forbrukerrettigheter, er en uakseptabel situasjon. Dette berør mange forbrukere, og for mange er det også store beløp det er snakk om.

Føler seg rettsløse

Forbrukerrådet har fått svært mange henvendelser fra forbrukere som sitter med utestående beløp hos flyselskapene, og som etter flere måneder nå føler seg rettsløse.

— Vi har et lovverk som er etablert for å beskytte forbruker som er den svake parten i forholdet mellom selskap og kunde. Forbrukerrettigheter og håndhevelsen av disse er også avgjørende for en tillitsbasert og velfungerende markedsøkonomi. Derfor er det på tide at flyselskapene nå får klar beskjed om at dette ikke godtas. Etter månedsvis med dialog mener vi det er på tide at det gjøres med bøter, avslutter Blyverket.

Hverken SAS eller Norwegian opplyser om når refusjonene i forbindelse med kanselleringene blir utbetalt til kundene heter det.

ANNONSE
Forrige artikkelNorwegian og Lufthansa inngår utvidet vedlikeholdsavtale
Neste artikkelRussisk flyselskap bestiller nye fraktfly