Foto: Boeing

U.S. Air Force har innført forbud mot bruken av transport og tankflytypen KC-46 etter en alvorlig hendelse som kunne ha blitt en potensiell ulykke med dødsfall.

KC-46 er et splitter nytt fly bygget av Boeing for det amerikanske forsvaret. Flyet er basert på Boeing 767 og skal brukes både til å transportere mannskap, frakt og drivstoff.

I en flyvning for kort tid siden løsnet flere metallfester i kabingulvet som skal holde frakt og paller på plass. I følge magasinet Defense News kunne mannskap som befant seg på dekket ha blitt skadet eller drept av at pallene løsnet under flyvningen.

Nå skal den amerikanske flyprodusenten Boeing gjennomgå systemet for å låse paller og frakt, og forsøke å gjøre endringer som sørger for at låsene ikke løsner under flyvning.

KC-46-flyene har blitt forfulgt av en lang rekke problemer siden de første flyene bel levert i januar i år. Flyene har store problemer med tanksystemet som skal kunne overføre drivstoff til andre fly i luften, og fly som er levert til US Air Force skal ha hatt både verktøy, teknisk utstyr og materialrester spredt rundt i kanaler under gulv og i kroker på flyene selv etter overlevering.

Forsvaret har også valgt å holde tilbake betaling for de nye flyene inntil flere av problemene med flyene er fikset. Noe som kan ta opptil tre år.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no