Foto: Foto: Øystein Skutle/Stord Lufthavn

Samferdselsdepartementet har besluttet å videreføre det midlertidige kjøpet på flyruten Stord–Oslo ut året.

Inneværende avtale utløper 30. september. – Ruten mellom Stord og Oslo er viktig for næringslivet og folk i Sunnhordland, og derfor er jeg glad for at vi nå har bestemt å videreføre kjøp av flyruten ut 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Av de øvrige seks gjenværende rutene i det midlertidige flyrutekjøpet, vil de fire rutene Ørsta-Volda–Oslo, Florø–Oslo, Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø fra 1. oktober gå over i den ordinære ordningen med offentlig kjøp (FOT). På de to rutene Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø er belegget tilstrekkelig høyt til at rutene tas ut av det midlertidige kjøpet fra 1. oktober.

Konkurransen om drift av flyruten Stord–Oslo fra 1. oktober til 31. desember vil bli lyst ut i nærmeste fremtid.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no