Foto: Hans O. Nyborg

Krisen i luftfarten er mer langvarig og alvorlig enn forventet, og det er nødvendig å bistå bransjen ytterligere. Regjeringen foreslår derfor å forlenge løpetiden og trekkperioden på lån under garantiordningen for luftfarten.

Endringene innebærer at trekkperioden utvides med 6 måneder, fra 31. desember 2020 til 30. juni 2021, og at løpetiden for garantiene endres fra to til tre år.

– Regjeringen tar krisen i luftfarten på stort alvor. Sammen med Stortinget var vi tidlig ute med å sette inn en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. Dette innebærer at ordningen gjøres tilgjengelig for en lengre periode. Nå som vi vet at krisen har blitt mer langvarig enn vi antok da ordningen ble opprettet, synes vi det er rimelig å gi flyselskapene bedre tid til å komme seg over kneika før de må betale tilbake lånene. Forlenget løpetid vil bidra til å lette det økonomiske presset på selskapene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

ESA har nå godkjent endringene. Endringene forutsetter Stortingets godkjenning før de trer i kraft.

– Samlet sett utgjør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i Norge så langt i 2020 hele 14,8 milliarder kroner og består blant annet av: Fritak fra en rekke avgifter, statlig kjøp av flyruter for å sikre et minimumstilbud, merkompensasjon til eksisterende kjøpsruter (FOT), støtte til ikke-statlige lufthavner og en garantiordning på opptil 6 milliarder kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

Mer om lånegarantiordningen for luftfarten

Regjeringen lanserte 19. mars en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder kroner var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Foreløpig har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordningen. Ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

ANNONSE
Forrige artikkelNorwegian-eier dumper aksjer
Neste artikkelFra arkivet: Glimt fra Fornebu