Foto: Foto: Øystein Skutle/Stord Lufthavn

Samferdselsdepartementet har vedtatt å forlenge en pågående avtale med det danske flyselskapet DAT på ruten mellom Stord og Oslo, frem til september i år.

Avtalen med DAT ble inngått for perioden 12. april til 30. april i år, og deretter forlenget til 31. mai, og så til 30. juni. Nå er denne forlenget til å vare ut september i år.

– Pandemien skaper fortsatt utfordringer for luftfarten, og selv om vi nå forventer økt trafikk i månedene framover, ser vi at det fortsatt er behov for støtte til enkelte regionale flyruter som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

ANNONSE