Foto: Norse

Den første Boeing 787 Dreamlineren som skal fly for det nye norske flyselskapet Norse Atlantic, har fått sitt navn etter en norsk nasjonalpark. Flyet har fått navnet Raet som er en nasjonalpark i kommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad i Agder fylke. Nasjonalparken ble opprettet 16.desember 2016 for å verne et stort naturområde i sjø og på land.

Flyet er LN-LNO, tidligere et fly som ble benyttet av Norwegian. Nå er flyet dekorert opp i fargene til Norse Atlantic og skal stå parkert i Irland frem det skal overleveres til selskapet.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no