Foto: Hans O. Nyborg

Widerøe er innstilt som kontraktsvinner for drift av flyruten Røros–Oslo i perioden 1. mai til 31. oktober 2022, etter at Samferdselsdepartementet nylig lyste ut en ny midlertidig avtale. Samferdselsdepartementet mottok til sammen tre tilbud.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Røros–Oslo. Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten Røros–Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en rekonstruksjonsprosess med den følge at selskapet stanset sine flygninger. Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

Mens den nye avtalen løper, vil departementet arbeide videre med en permanent FOT-ruteanskaffelse med varighet til 31. mars 2024 heter det i en pressemelding.

ANNONSE
Forrige artikkel940.000 reisende for Norwegian
Neste artikkelProblemene i kø for nye Air Force One-fly