Avinor - Normal stock bilde
Foto: Avinor

Oslo 6 Oktober – For første gang har norsk luftfartsbransjen gått sammen om en rapport som viser vei mot en fossilfri luftfart innen 2050. Avinor, LO, NHO Luftfart og de norske flyselskapene Norwegian, SAS og Widerøe står sammen og har utviklet denne rapporten om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapporten ble presenter den 6.oktober på en felles pressekonferanse med statsråd og ledere fra de forskjellige flyselskapene tilstede. Rapporten ble offisielt overlevert til Samferdselsminister Knut Aril Hareide på konferansen.

Rapporten inneholder informasjon om nordmenns flyreiser, Viktighet med luftfart i Norge og klimagassutslipp i Luftfartsindustrien. I rapporten nevnes det ambisiøse målet som norske flyselskaper har satt seg.

NORSK LUFTFART SKAL VÆRE FOSSILFRI INNEN 2050

Avinor – Rapport om bærekraft og samfunnsnyttig luftfart – Rapport 4 Oktober 2020

Dette veikartet er et resultat av en felles prossess med Avinor, Widerøe, SAS, Norwegian, NHO luftfart og LO. Norsk Luftfart skal være en aktiv pådriver for at Paris-Avtalens målsettinger skal nås. Målet med fossilfri luftfart er ambisiøst, men gjennomførbart. Luftfartsindustrien er i en kontinuerlig utvikling, med fokus på lavutslippsløsninger og mer energieffektive fly. Veikartet vil være i kontinuerlig utvikling og bli mer konkret over tid. Det vil bli klarere når vi får ny teknologi og bærekraftig drivstoff som kan innfases. I rapporten nevnes det Hydrogen og EL-fly som gode eksempler på bærekraftig og fossilfri luftfart.

En målsetting om en fossilfri luftfart er en bekreftelse på at bransjen ønsker innfasing av bærekraftig drivstoff og elektrifiserte fly i et ambisiøst men raskt tempo.

Avinor – Rapport om bærekraft og samfunnsnyttig luftfart – Rapport 4 Oktober 2020

Nedenfor er en faktaboks om Norsk Luftfart og utslipp

Kilde: Avinor

Dette sammendraget ble vist fram på pressekonferansen som bakgrunnsinformasjon om hvor vi er nå

Eksempler på utslippsreduserende tiltak fra flytrafikken som ble nevnt i rapporten er følgende

– FLÅTEFORNYING

– EFFEKTIVISERING I LUFTROMMET

– BÆREKRAFTIG DRIVSTOFF

– ELEKTRIFISERTE FLY

– HYDROGEN

(DET ER OGSÅ FLERE KONKRETE EKSEMPLER SOM KAN LESES I RAPPORTEN)

Dette er en historisk dag for Norsk Luftfart og er startblokken for en bærekraftig og utslippsfri luftfartsindustri i Norge. Norge er avhengig av et godt flytilbud samtidig som at det gjennomføres på en fossilfri måte. Fremover vil selskapene og Avinor følge veiviseren mot et utslippsfri 2050

Rapporten kan du lese her: https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor_baerekraftsrapport_2020.pdf

KILDE:
Avinor - Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart
Link: https://avinor.no/konsern/Lansering-av-rapport-om-fossilfri-luftfart-2050/

BILDEKREDITERING:
Forsidebaner: Avinor NTB kommunikasjon
Faktaboks: Rapport "Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart" Illustrasjon side 4

ANNONSE
Forrige artikkelDomstol krever havarirapport innen 45 dager
Neste artikkelWizz Air inngår avtale om ytterligere salg og tilbakeleie av seks Airbus-fly