Ga feil instruksjoner til 787-piloter på Gardermoen

Bakkemannskapet som sto for avising av fly på Gardermoen i 2018, får det meste av skylden gjennom en ny havarirapport etter at et Boeing 787 kolliderte med en lysmast på avisingsplattformen.

I følge Statens havarikommisjon for transport var det nettopp bakkemannskapet som ga pilotene feil instruksjoner, som førte til uhellet.

Det var 18. desember 2018 at et Boeing 787-9 fra Ethiopian Airlines skulle flys fra Oslo lufthavn til Addis Abeba via Stockholm Arlanda. Da pilotene skulle takse inn på plattformen for avising på Oslo lufthavn, fikk de instrukser om hvor de skulle parkere fra bakkemannskapene.

Skadene på vingen – SHT

Problemet var at plassen Dreamliner-flyet skulle inn på var tilpasset for mindre flytyper, ikke så store som 787.

Havarikommisjonen skriver i sin rapport at undersøkelsen de har gjort har har funnet at avisingskoordinatorene ikke hadde tilstrekkelige tekniske hjelpemidler for å sikre riktig tildeling av avisingsstand basert på flyenes kategori. SAS Ground Handling, som var bakkeselskapet, hadde frem til våren 2020 heller ikke kunnet fremlegge arbeidsinstrukser for avisingskoordinatorene for tildeling av avisingsstand for den enkelte flykategori. Da ET-AUP svingte inn på avisingsområde Bravo Nord, var det ingen merking, lys, skilting eller annen teknisk barriere som ga besetningen mulighet til selv å oppdage feiltildelingen av avisingsstand og stoppe flyet før det kolliderte med lysmasten til høyre. Videre hadde ikke besetningen på ET-AUP tilgang til informasjon om hvilke avisingsstands på Gardermoen som var
godkjent for flytypen, da dette ikke var kunngjort i «luftfartshåndboka» AIP-Norge eller i NOTAM.

Da flyet nærmet seg lysmasten, syntes fartøysjefen at klaring var marginal. Besetningen valgte å stole på instruksjonen som var gitt om å takse til avisingsstand 991. Havarikommisjonen mener at en type anti-kollisjonshjelpemiddel, for eksempel et vingetippkamera, ville gitt besetningen tydelig informasjon om at det ikke var klaring mellom vingen og lysmasten, slik at kollisjonen kunne blitt avverget.

I følge rapporten etter hendelsen, fikk 787-flyet betydelige skader på høyre vinge. Vingen ble skadet ved flyets ene surge-tank, som ligger ytterst i vingene. Flyet ble stående rundt en måned på Gardermoen i forbindelse med reparasjoner.

Statens havarikommisjon for transport fremmer følgende sikkerhetstilrådinger

Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/12T
Den 18. desember 2018 kolliderte en Boeing 787-9 fra Ethiopian Airlines med en lysmast
på en avisingsplattform ved Oslo lufthavn Gardermoen. Ved en glipp tildelte
avisingskoordinator ETH715 en avisingsstand som kun var godkjent for fly med langt
mindre vingespenn. Informasjon om hvilke avisingsstand de forskjellige flykategorier
kan benytte var ikke kunngjort i AIP-Norge eller i NOTAM. For Gardermoen sin del, ble
dette senere ivaretatt ved utgivelse av revidert AIP-Norge 10. oktober 2019.
Statens havarikommisjon for transport tilrår at alle flyplassoperatører for norske
lufthavner gjennomgår og kunngjør informasjon i AIP-Norge for de øvrige norske
flyplasser med hensyn til begrensninger for hvilke avisingsstand/-områder de forskjellige
flykategorier kan benytte.

Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/13T
Den 18. desember 2018 kolliderte en Boeing 787-9 fra Ethiopian Airlines med en lysmast
på en avisingsplattform ved Oslo lufthavn Gardermoen. Ved en glipp tildelte
avisingskoordinator luftfartøyet en avisingsstand som kun var godkjent for fly med langt
mindre vingespenn.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Avinor Oslo lufthavn, i samråd med aktuelle
handlingoperatører, å finne egnede tekniske løsninger på Gardermoen for å forhindre at
fly ledes inn på feil avisingsstand.

Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/14T
Den 18. desember 2018 kolliderte en Boeing 787-9 fra Ethiopian Airlines med en lysmast
på en avisingsplattform ved Oslo lufthavn Gardermoen. På linje med tidligere avgitte
sikkerhetstilrådinger til FAA, EASA og ICAO samt Position Paper fra IFALPA med
støtte fra Norsk Flygerforbund, mener Havarikommisjonen at anti-kollisjonshjelpemiddel
ved taksing vil gi økt sikkerhet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at EASA vurderer å innføre krav om at større
luftfartøy blir utstyrt med anti-kollisjonshjelpemiddel for bruk ved taksing.

ANNONSE
Forrige artikkelAktiverer charterruter til Kreta og Rhodos fra Oslo lufthavn
Neste artikkelNy nedtur for Boeing – Leasingselskap kansellerer 30 MAX-fly