Går inn for å gjøre Finnmark flyløs – igjen!

KOMMENTAR: «Norge mot 2025»-utvalget anbefaler regjeringen å skrote taxfree-ordningen. Det kommer fram i utvalgets endelige rapport, skriver NRK på sine nettsider. Igjen har et utvalg valgt å se bort fra hva dagens taxfree-ordning egentlig betyr for flyreiser i distriktet.

I løpet av de siste årene har vi stadig sett politiske partier som Senterpartiet og MDG i tillegg til en rekke andre foreninger og utvalg, som mener det er såre enkelt, å bare legge ned hele taxfree-ordningen.

Problemet er at dette handler ikke om at ola og Kari skal få kjøpt de tre flaskene med en god rødvin til lav pris. Det står faktisk om å beholde eller fjerne flytilbudet i vår nordligste landsdel.

Dagens ordning med salg av taxfree sørger for at et overskudd kan brukes til å subsidiere driften av flyplasser i distriktene. Skulle det bli et frafall av taxfree-inntektene ville det i så fall enten føre til nedleggelse av flyplasser i distriktene – eller kraftig økte passasjeravgifter. Høyst trolig vil det bety at kortbanenettet står for fall, og en lang rekke flyplasser vil forsvinne, hovedsakelig i Finnmark.

I tillegg kan det fort bli et være eller ikke være for private aktører som flyplassen Torp ved Sandefjord.

Foto: Hans O. Nyborg

Nå mener flere politikere at Vinmonopolet bør ta over, og kanskje redusere noen av avgiftene på alkohol. Men tror vi virkelig at Vinmonopolet og politiske partier samlet vil gå inn for at det skal reduseres avgifter på alkohol ved kjøp på en flyplass? Er ikke det da det samme som at det selges som taxfree av private aktører etter anbud i dag?

Det er klart at nordmenn har under koronapandemien blitt bedre kjent med Vinmonopolets priser i hyllene på kjøpesenter over hele landet, og akseptert at det er det flaskene koster. Nå som Sverigekvoten er langt unna å kunne benytte seg av, så vil det sikkert ikke bli alt for mye oppstyr om taxfree-ordningen forsvant.

Men de økonomiske konsekvensene for beboere i Finnmark, som nærmest er avhengig av flytilbud med distanser som gjør at bilkjøring, eller offentlig transport tar nærmest ett døgn, er enorme dersom ordningen forsvinner.

Rapporten som er på 179 sider nevner Avinor og susidiene til småflyplassen tre ganger. Blant annet som følger;

En avvikling må følges av en ny finansieringsmodell for Avinor som ikke avhenger av salg av avgiftsfri alkohol og tobakk på norske flyplasser. Dersom pandemien medfører en varig reduksjon i utenlandstrafikken, er det også uklart om dagens modell vil være økonomisk bærekraftig. Avvikling av tax free-ordningen vil også redusere inntektene til de private lufthavnene i Norge, som da må finne alternative finansieringskilder

Selv FHI har de siste årene tatt til ordet for at nordmenn bør skjermes mot taxfree, for vår egen helses del.

Vi kan alle være enige i at selvsagt ville det vært bedre å ha en drift av Avinor og våre flyplasser i distriktet som ikke var avhengig av rødvinsflasker på tilbud i taxfreebutikken, men argumentene er i stor grad basert på at nedleggelse av dette en en “…ordning som har uheldige klima- og miljøeffekter. – Den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært.”.

Her er det vel noen som har konkludert noe mer enn det som er virkeligheten. Det vil for undertegnede virke veldig merkelig at noen i det hele tatt tenker at nå må jeg ut å fly, for nå trenger jeg tre flasker Chardonnay ? Nei her er det noen som roter sammen klimapolitikk, med billige flyreiser, nedleggelse av flyplasser og Vinmonopolet i en skjønn forening.

Men kom gjerne med gode forslag på hvordan redde flyplasser i distriktene, det er nemlig fraværende i rapporten her som i så mange andre.

Hans Olav Nyborg
Redaktør

ANNONSE
Forrige artikkelAer Lingus starter flyvninger til USA med A321LR
Neste artikkel(+) Godkjenner Dash 8 med flere seter i kabinen