Hangar.no
Foto: OSL
Norge

Gardermoen: Nå kommer etterlengtet reisehjelp til «Gate 19»

Gate 19, utgangene som fikk egen Facebook-side og som i 2016 byttet navn, får nå etterlengtet reisehjelp i form av rullefortau.

For å korte ned gangtiden for de reisende og forbedre passasjeropplevelsen, vil Avinor denne høsten installere rullefortau i gangbroen til innlandsgatene B1-B8 på Oslo lufthavn.

Gatene B1-B8 har lengst gangavstand fra sentralområdet i terminalen på Oslo lufthavn. For å korte ned gangtiden til disse gatene og forbedre passasjeropplevelsen for innlandsreisende, blir det nå installert rullefortau i begge retninger. Avinor har inngått kontrakt for leveransene og arbeidene med installasjon og oppgraderinger av området starter tirsdag 9. oktober.

– Vi har tatt til oss de reisendes tilbakemelding om gangavstanden, og installerer nå rullefortau for å gjøre reiseopplevelsen bedre.De midlertidige tillatelsene denne piren har for gangbroen og B-gatene er forlenget til ut 2021 med en intensjon fra vår side om å gjøre bygget permanent, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

Reisende må benytte shuttlebuss
Fra 9. oktober og i de fire påfølgende ukene vil gangbroen være stengt for å få utført byggearbeidene. Det etableres «buss for gangbro» i perioden hvilket betyr at de reisende fra Oslo lufthavn må benytte shuttlebuss når de skal reise fra en B-gate.

– Vi har opprettet en egen shuttle-buss-gate i innlandsterminalen. Passasjerveien til B-gatene vil bli skiltet via denne gaten, og bussene vil frakte de reisende til sine B-gater kontinuerlig. Den omlagte passasjertrasèen vil være godt merket i denne perioden, forklarer Westher Andersen.

Ankommende passasjerer til Oslo lufthavn, hvor flyet parkerer på en B-gate, vil bli hentet med buss på flyet og kjøres til ankomsthall/bagasjeutlevering eller til transfer-punktet, dersom man skal videre med fly fra Oslo lufthavn.

Etter den innledende byggefasen på fire uker, vil gangbroen åpnes for avreisende passasjerer. Ankommende passasjerer vil busses direkte til ankomsthall/bagasjeutlevering/transferpunktet frem til området er klart i desember. Bussene vil gå kontinuerlig mellom gate A16 og B-piren, med hyppige avganger i tidsrommet hvor det avvikles trafikk.

Beregn ekstra tid
Passasjerer som skal reise fra en B-gate bes følge skilting som normalt. Skiltingen blir tilpasset den aktuelle situasjonen i ombyggingsperioden.

– Buss for gangbro» er planlagt slik at det ikke skal ta lengre tid å komme seg frem til B-gatene, men det kan likevel være lurt å beregne 5-10 minutter ekstra gangtid fra sentralområdet i terminalen for passasjerer som skal reise fra en B-gate. Med rullefortau vil det i fremtiden blir enklere og raskere å reise fra B-gatene i terminalen, og vi ser frem til å ønske våre reisende velkommen til de nyoppussede områdene i desember, avslutter Westher Andersen.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Ethiopian Airlines øker på Avinor Oslo lufthavn

Hans Olav Nyborg

Transportselskap på Oslo Lufthavn melder oppbud onsdag morgen

Faktisk helt sant: Nordmenn flyr omtrent fire ganger mer innenriks enn svenskene

Hans Olav Nyborg