Foto: Hans O. Nyborg

Samferdselsdepartementet har lyst ut en konkurranse om drift av den regionale flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø. Tilbudsfristen for flyselskapene er 10. august 2020 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontrakt i september 2020.

– I et langstrakt land som Norge spiller luftfarten en viktig rolle, spesielt i Nord-Norge. Det har derfor vært viktig for meg å få på plass et godt tilbud mellom Evenes og Bodø etter at Widerøe i vinter bestemte seg for å legge ned det kommersielle tilbudet mellom Evenes og Bodø, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den nye avtalen skal tre i kraft 1. januar 2021 og vare til og med 31. mars 2022. Kontrakten vil dermed utløpe samtidig med de øvrige flyrutene som er omfattet av ordningen med offentlig kjøp i Nord-Norge.

– En FOT-rute mellom Evenes og Bodø vil sikre at kontakten mellom fylkeshovedstaden og blant annet Narvik, slik at folk kan komme seg til sykehus og andre viktige avtaler. Dette er dermed viktig for hele regionen, sier samferdselsministeren.

Flyruten blir en del av FOT-ordningen
Flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø blir dermed innlemmet i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse), som vil si at myndighetene tildeler kontrakt på rutedriften etter konkurranse. Samferdselsdepartementet kan i den forbindelse sette krav om setekapasitet, ruteføring og maksimalpris på billetter. Flyselskap i alle EU/EØS-land blir invitert til å levere tilbud på drift av flyruten.

Kravene til rutedriften er satt med utgangspunkt i de samme kriteriene som lagt til grunn for de øvrige FOT-rutene i Nord-Norge for avtaleperioden 1. april 2017 – 31. mars 2022. Dette medfører at setekapasitetskravet er satt per driftsår.

For ruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø, er det satt krav om to daglige rundturer mandag-fredag og to rundturer for helgen samlet. Ny maksimal billettpris vil samtidig bli redusert sammenliknet med høyeste billettpris ved kommersiell rutedrift.

Fylkeskommunene skal overta ansvaret for regionale flyrutetilbud
Stortinget har ved behandlingen av regjeringens forslag til regionreform sluttet seg til at ordningen med kjøp av innenlandske flyruter overføres til fylkeskommunene. Etter utløpet av flyruteavtalene i Nord-Norge 31. mars 2022 vil det derfor være fylkeskommunene som vil være ansvarlig for utformingen av det regionale flyrutetilbudet.

ANNONSE
Forrige artikkelFull krangel mellom Boeing og flyselskap – Nekter å levere nye fly tross penger på bordet
Neste artikkelFørste Boeing 777-300 bygges om til fraktfly