Foto: Hans O. Nyborg

Planen for den finansielle restruktureringen av Norwegian er i dag lagt frem for selskapets kreditorer og aksjonærer. Dersom planen godkjennes, vil selskapet kunne videreføre rekonstruksjonen og iverksette en kapitalinnhenting med oppstart i april og med en målsetting om ferdigstillelse i mai 2021.

– Etter at den foreløpige planen ble lagt frem for kreditorene den 14. januar, har vi hatt mange gode, men krevende forhandlinger med kreditorer. Nå er vi kommet frem til en plan som rekonstruktørene i Irland og Norge mener er en god løsning for selskapets kreditorer og eiere. Vi ser på dette som en viktig milepæl i prosessen med å sikre fremtiden for Norwegian, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

Planen, som fremlegges for kreditorene og etter nødvendige kreditormøter fremlegges av den irske rekonstruktøren (Examiner) til Irish High Court for godkjennelse, beskriver hvordan de ulike kreditorene vil bli håndtert når rekonstruksjonsprosessene gjennomføres. Usikrede kreditorer som ikke vil delta i den kommende emisjonen vil få kontanter og et dividendekrav som samlet utgjør rundt fem prosent. Dividendekravet vil kunne konverteres til aksjer som samlet vil utgjøre omtrent 25 prosent av aksjekapitalen. Nye investorer vil etter emisjonen sitte med rundt 70 prosent av aksjekapitalen, mens dagens aksjonærer vil ha rundt fem prosent.

– Vi håper at den irske retten skal ta endelig stilling til planen i løpet av de neste par ukene. Etter godkjennelse der skal planen behandles i den norske rekonstruksjonen. Dersom alt går som vi ønsker, vil vi kunne gjennomføre kapitalinnhentingen i løpet av mai, sier Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian.

Norwegian har søkt å finne gode løsninger for en liten andel kunder som ikke har fått refusjon fra tiden før den irske rekonstruksjonsprosessen ble igangsatt, den 18. november 2020. Rundt 98 prosent av refusjonskravene som oppstod i denne perioden, der bookingen ble gjort direkte med Norwegian, ble refundert før åpningen av rekonstruksjonsforhandlingene. I Norge gjelder det nesten samtlige kunder, 99,6 prosent. Til tross for diskusjoner med både den irske Examiner og den norske rekonstruktøren, har det dessverre vist seg umulig å refundere gjenstående kundekrav fullt ut på grunn av grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsprosesser.

– Fra selskapets side har vi ønsket å refundere de siste kundene fullstendig, og vi beklager at det ikke blir mulig, sier Geir Karlsen.

ANNONSE
Forrige artikkelBoeing nær å signere kjempe bestilling på 737 MAX fra Southwest Airlines
Neste artikkelHar startet jakten på piloter til Flyr