Foto: SHK

Statens havarikommisjon lanserte i dag sin havarirapport etter at et helikopter av typen Hughes HelicopterS 369 havarerte i Follebu 1. august 2019.

I henhold til rapporten påpeker havarikommisjonen at årsaken i stor grad skyldes dårlig vedlikehold.

Helikopteret gjennomførte linjeinspeksjon ved hjelp av laserskanning og fotografering fra luften. Etter 52 minutters flyging ble piloten oppmerksom på en uvanlig vibrasjon i helikopteret. Vibrasjonene økte i intensitet og piloten besluttet å skulle nødlande på et jorde.

Under siste fase av innflygingen, i tre meters høyde, hørte besetningen et smell og helikopteret mistet all kraft. Piloten mistet kontroll over helikopteret som landet hardt. Høyre skid kollapset, horisontalstabilisatoren, og alle fem hovedrotorbladene var i kontakt med bakken og ble betydelig skadet. Besetningen ble ikke skadet.

Tapet av motorkraft skyldtes et brudd i den inngående akseltappen i hovedgirboksen. Akselbruddet var forårsaket av utmatting. Det har ikke vært mulig å fastslå hvorfor utmattingen oppsto. Uavhengig av årsak mener Havarikommisjonen at deler av vedlikeholdsarbeidet på hovedgirboksen ikke har vært utført i henhold til forventet standard. I tillegg mener Havarikommisjonen at vedlikeholdsstyringen og den framlagte vedlikeholdsdokumentasjonen var mangelfull. 

Sprekken i hovedgirboksens inngående akseltapp var ikke synlig uten at hovedgirboksen ble demontert. Fartøysjefen hadde følgelig ingen muligheter til å oppdage sprekken verken under daglig inspeksjon eller ved inspeksjoner forut for flyginger.

Sprekken kunne heller ikke merkes under flygingen før deformasjonen av akseltappen medførte ubalanse og vibrasjoner.

Under arbeidet med å undersøke havariet ble havarikommisjonen overrasket over følgende;

Hovedgirboksen har vært demontert minst en gang etter produksjonen. MD
Helicopters har bekreftet at girboksen er modifisert i henhold til AD 87-18-12. Det er
imidlertid ikke mulig å finne vedlikeholdsdokumentasjon som bekrefter hverken
demonteringen av girboksen eller modifikasjonen.

Flere av observasjonene som ble gjort under demontering tyder på
at vedlikeholdet ikke har vært utført i henhold til forventet standard.

Det ble funnet to vinkorker innvendig i hovedgirboksens inngående akseltappen.

Hovedgirboksen hadde på havaritidspunktet en total gangtid på 3 749,5 timer. Dette
er 749,5 timer mer enn tillatt overhalingsintervall på 3 000 timer. Hovedgirboksen har
ikke oppfylt kravene som settes for å kunne forlenge vedlikeholdsintervallet til 4 000
timer.

Helikopteret eies av First European Aviation Company og er svenskregistrert.

I sin konklusjon skriver havarikommisjonen;

Helikopteret mistet all kraft til rotorsystemet grunnet brudd i den inngående akseltappen i hovedgirboksen. Besetningen merket vibrasjoner i helikopteret kort tid før akselbruddet, men mottok ingen andre varsler. At akselbruddet skjedde i lav høyde var avgjørende for at besetningen unngikk skade. Akselbruddet var forårsaket av utmatting, men det har ikke vært mulig å fastslå hvorfor utmattingen oppsto. Uavhengig av årsak mener imidlertid Havarikommisjonen at deler av vedlikeholdsarbeidet på hovedgirboksen ikke har vært utført i henhold til forventet standard. Videre mener Havarikommisjonen at vedlikeholdsstyringen og den framlagte vedlikeholdsdokumentasjonen har vært mangelfull

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Skal prøvefly med passasjerer kommende mandag
Neste artikkel(+) Første fly sendes nå tilbake til USA