Hangar.no
  • Forsiden
  • Norge
  • Her skulle de kabinansatte ha utført manuell sikkerhetsdemonstrasjon
Norge

Her skulle de kabinansatte ha utført manuell sikkerhetsdemonstrasjon

Flere og flere flyselskap velger å bruke videoskjermer i flykabinen til å vise sikkerhetsdemonstrasjonen før flyturen på. Det gjelder også for flyselskapet Norwegian. I sommer har både redaktøren i Hangar.no og lesere som har tipset oss, opplevd at flere av flyene til selskapet har skjermer ombord som er defekt. Vi snakker da ikke om en eller to skjermer som ikke viser bilder, men hele rekken på en av sidene i kabinen, samt enkelte på andre siden av kabinen.

To ganger i juni opplevde redaktøren å fly med fly mellom Oslo og Alicante, og med retur,hvor begge flyindividene hadde mer enn de fleste skjermer på en side av kabinen ute av drift. Det ble ikke foretatt noen manuell demonstrasjon av sikkerhetsreglene i noen av tilfellene. Det samme får vi tips om fra noen av våre lesere.

Hva er egentlig reglene når skjermer ikke fungerer, og passasjerene ikke får med seg sikkerhetsdemonstrasjonen? Vi spurte Luftfartstilsynet om dette.

-Hvis et visst antall skjermer ikke fungerer, skal manuell demonstrasjon gjennomføres. Alle kabinansatte utfører manuell demonstrasjon minst én gang per måned, uavhengig av om monitorene virker eller ikke, for å opprettholde kunnskapen og prosedyrene for en manuell demonstrasjon.  Reglene er slik at minst 2/3 av skjermene skal fungere for at det er akseptabelt med tanke på informasjonskravet, men dette kommer litt an på utformingen av kabinen , det vil si antall seter, midtganger, skjerm i sete vs. i taket. Noe som vi vurderer i hvert enkelt tilfelle. Hvert selskap skal ha beskrevne prosedyrer for håndtering av en slik situasjon, sier Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet til Hangar.no. 

SLIK SÅ SKJERMENE UT PÅ VESTRE SIDE AV KABINEN. (Video Hangar.no)

 
Nå er det vel ikke så stort problem at et selskap flyr med skjermer som er defekt på en enkelt flytur, men vår tanke var da , hva hvis det skjer en hendelse på akkurat denne flyturen? Hvor lenge kan selskapene fly med skjermer som er defekt?

-Selskapet bør ikke fly med dette over lengre tid, helst skal det ordnes så snart flyet kommer tilbake til teknisk base. Så lenge manuell demonstrasjon praktiseres, er det akseptabelt fra myndighetenes side at monitorer ikke fungerer, legger Olsen til. 

Nå merket vi oss de to flyindividene som vi omtaler her, og har gjennom kontakter funnet flyene igjen med de samme feilene i juli måned. Altså flere uker ett turene som omtales. Vi forespurte Norwegian om dette, men der ble svaret noe mer vagt.

-Dessverre hender det noen ganger at enkelte skjermer ikke virker, og når det skjer, skal feil bli registrert og reparert så fort som mulig. Vi har ikke noen indikasjoner på at det er flere feil på 2010-generasjonene enn andre. (Begge flyene med feil på skjermene er fra 2010, red. merknad.) Prosedyre er at manuell demonstrasjon skal utføres av kabinpersonalet når flere skjermer etter hverandre på samme side ikke fungerer, sier Astrid Mannion-Gibson som er talsperson for Norwegian til Hangar.no. 

I etterkant har vi klart å registrere fire fly som flyr på Oslo Lufthavn nå med feil på mer enn et par skjermer i kabinen, hvor det ikke er gjennomført manuelt sikkerhetsdemonstrasjon av kabinbesetningen.

Nå på sommeren er det mange som reiser på sommerferie, som reiser sjelden ellers i året, derfor har vi oppfordret selskapet til å ta en ekstra sjekk på gjeldene regler slik at en sikkerhetsdemonstrasjon blir gjennomført manuelt på fly der skjermene ikke fungerer.

Regelverket sier også: 

Reglene sier klart at alle passasjerer skal bli gitt en sikkerhetsdemonstrasjon i forbindelse med avgang og landing, og i tillegg ved uregelmessigheter som turbulens eller andre sikkerhetsmessige årsaker. Selskapet kan velge å gjøre manuell demonstrasjon eller demonstrasjon via monitorer. Velges monitorer, skal filmen/presentasjonen være godkjent av myndighetene for å sikre at budskapet kommer fram klart og tydelig – både visuelt og lydmessig. Det er krav til hvordan slike filmer skal være utformet og hva de skal inneholde av informasjon.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Krever at SAS endrer vilkårene til ny tjeneste

Ansatte på Oslo Lufthavn kan måtte betale 10.000 for å parkere

Hans Olav Nyborg

Skal fly 50 tonn laks fra Evenes i uken – Vil unngå lastebiler til Oslo

Hans Olav Nyborg