FOTO: HANS OLAV NYBORG

Det er kanskje ikke noe du minnes så godt, at flyselskapet Norwegian har operert en flåte med MD-80 fly. Selskapet operert åtte MD-82 og MD-83 fly i perioden fra april 208 og frem til august 2009.

Så hvorfor MD-80 i en flåte med Boeing 737? Svaret er ganske enkelt at Norwegian valgte i 2007 å kjøpe opp daværende operatør i Sverige, FlyNordic. Flyselskapet var under eierskap av det finske flyselskapet Finnair, og i en forbindelse der Finnair valgte å samarbeide med Norwegian, og å kjøpe en mindre eierandel, fulgte FlyNordic med som del av avtalen.

Dermed kunne Norwegian i juni overlevere rundt fem prosent av aksjene i Norwegian til Finnair, betalingen var ganske enkelt åtte MD-80, en AOC-lisens i Sverige og ett flyselskap.

FlyNordic hadde røtter tilbake til 1996, den gang som Reguljair. Senere som FlyNordic dba, og så Nordic Airlink. Det var Finnair som i 2003 valgte å kjøpe selskapet og døpe det om til FlyNordic igjen.

SE-RDV levert til Finnair i 1997, FlyNordic i 2004, Norwegian i 2008.
FOTO: HANS OLAV NYBORG

To av MD-80 flyene var opprinnelig Finnairs fly levert tilbake i 1983 fra Douglas til det finske selskapet. Resten var fra senere på 1980-tallet. Da Norwegian i 2008 begynte å motta sine nye Boeing 737-800 startet også jobbe med å fase ut MD-80 flyene som knapt hadde vært del av selskapets flåte i noen måneder.

To av MD-80 flyene ble faset ut og ble parkert på en flyplass i Sverige. SE-RBE og SE-RDR ble deretter hugget opp, og aldri solgt videre. Mens de seks MD-80 som gjenstod i flåten ble lagt ut for salg.

Disse flyene endte sine dager hos det amerikanske flyselskapet Allegiant Air, som både fløy noen av maskinene i noen år, og brukte deler fra flyene til sine andre MD-80 fly.

SE-RFA hos Norwegian hadde en fortid fra det ble bygget i 1988 og fløy for Transwede Airways før det ble solgt til Finnair i 1996. Det samme skjedde med SE-DLV, som startet hos Transwede i 1993, dette flyet ble også solgt til det amerikanske flyselskapet etter sin knappe tid hos Norwegian.

SE-DLV hos Norwegian fra 2008 til 2009 ble levert til Transwede i mars 1993. Her på Gardermoen i 1994.
(FOTO: HANS OLAV NYBORG)

Allegiant Air faset ut de fleste av MD-80 fra Norwegian i 2018, noen ble hugget opp, noen solgt eller levert tilbake til leasingselskap, og noen endte opp som delelager for andre fly.