IATA: Flere selskap vil gå konkurs

Luftfartsorganisasjonen IATA har sett nøye inn i glasskulen som skal vise framtiden for internasjonal luftfart, den er ikke med lyse utsikter slik spådommen ligger an til nå.

Spådommen er at en rekke europeiske flyselskap vil måtte sette sine fly på bakken i løpet av 2012. Allerede etter seks måneder viser trenden at en rekke aktører har måtte kaste inn håndkle og legge ned. IATA har undersøkt både den økonomiske plattformen, trafikkgrunnlaget og en stadig økning av olje- og drivstoffpriser, og utarbeidet en liste over hvilke selskap som trolig ikke vil klare seg gjennom året.

Listen er intern og vil ikke bli gjort offentlig men IATA deler allikevel sine funn i undersøkelsen på generelt basis.

Økonomisk vekst

Den finansielle krisen i eurosonen blir stadig dypere og tærer på operasjonene til de fleste flyselskapene som opererer inn eller ut av det europeiske markedet. På verdensbasis er det allikevel en forventning om en oppgang på 2.1 prosent i 2012. Det er en oppgang i forhold til de 2.0 prosentene som var forventet ved inngangen til mars måned.

Hovedutfordringen til de som opererer innen luftfarten i dag er oljeprisene, en andel som står for rundt 33 prosent av de totale kostnadene hver selskap har. Utsiktene for at denne posten skal kunne reduseres er ikke stor, oljeprisene fortsetter å sluke kapital fra selskapene.

Asia sterkere marked

På trafikksiden er det de som opererer til og fra det asiatiske markedet som blir vinnere, sammen med Latin Amerika og Midtøsten. Her har økonomien vært robust og gitt noen små håpefulle økninger som kommer operatørene av sivil flytransport til gode.

Det er europeisk trafikk som blir taperen i andre halvår av 2012, og det er forventet at dette vil gi store utfordringer for aktørene her. Men totalt på verdensbasis er det forventet en økning i antall passasjerer totalt sett under ett. Trafikken vil trolig øke med 4.8 prosent.

På fraktsiden er det ventet at tallet på frakt med fly vil holde seg stabilt på samme nivå som 2011, 47,7 millioner tonn.

 

ANNONSE
Forrige artikkelTurkish ønsker større fly i flåten
Neste artikkelNorge får nytt Hercules-fly i september