I forbindelse med en reguleringsplan for Kjevik Lufthavn ble det satt i gang arkeologiske undersøkelser for å avdekke fortidsminner i grunnen under flyplassområdet.

Nå er undersøkelsene ferdig og rapporten fra Kulturhistoriske museum viser at det ikke ble gjort noen spennende funn i bakken, noe en kanskje hadde håpet på.

Feltene som ved rullebanen ble gravd opp viste at undergrunnen i området var mye forstyrret av pløyning. Da det viste seg ikke at være mulig å finne verken registrerte eller nye stolpehuller etter bosetninger ble utgravningen avsluttet.

ANNONSE
Forrige artikkelBMI kan bli lagt ned – Lufthansa sitter på gjerdet
Neste artikkelEstonian Air øker regional flåte