Foto: Hans O. Nyborg

Norwegians irske selskap har bedt lagmannsretten i Irland om å få avsluttet og kansellert leieavtale for 36 av selskapets fly. Torsdag forrige uke la selskapet frem ønsket under en høring som er pågående for det irske selskapet samt tre datterselskap.

Norwegian i Irland har rettens beskyttelse mot kreditorer, hvor blant annet leasingselskap er en stor andel av dette. I følge den irske avisen Independent er målet for Norwegians å redde selskapet fra konkurs.

Under høringen ble det fra flyselskapets side bedt om at retten bistår i å avslutte leasingavtalene med tvang. Advokat Brian Kennedy gjorde det klart at leasingavtalene må avsluttes så raskt som et bare er mulig å få det til, skriver avisen.

Retten har satt opp en høring om saken denne uken. Flere advokater som representerer kreditorer og leasingselskapene, uttrykte bekymring rundt ønsket fra Norwegian om å avslutte avtalene om leie av de 36 flyene. Det ble her hevdet at å få avsluttet leasingavtalen så raskt som flyselskapet ønsker er urealistisk.

Leasingavtalene gjelder en rekke Boeing 737 og 787.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no