Japan Airlines vil begynne med fraktoperasjoner igjen – søker etter fraktfly

Share:

Flyselskapet Japan Airlines er på jakt etter operatører til å fly en flåte med fraktfly på vegne av selskapet. Flyselskapet valgte å legge ned sine fraktoperasjoner i 2010, men ser nå at markedet har etterspørsel som bør utnyttes.

I følge nettstedet Air Cargo World har selskapet tapt markedsandeler i Kina og i USA, noe som nå er ønsket tilbake for flyselskapet. Flyselskapet ser for seg minimum 10 fraktfly i flåten til JAL Cargo og håper å kunne komme på banen med slike fly innen 2020.

Japan Airlines har kun passasjerfly i egen flåte så selskapet forhandler nå med tredjepartsselskap for å finne en partner som kan operere flyene.

Tagstopp
Share: