Hangar.no
Foto: Hangar.no
Internasjonalt

Kabinansatte mer utsatt for kreft enn andre – Ny studie fra Harvard

I en ny studie som er foretatt av universitetet Harvard og publisert hos Environmental Health, kommer det frem at kabinansatte er mer utsatt for å få kreft enn for personer som har sitt arbeide på bakken.

Studien er utført med registrerte data innsamlet fra 5300 kabinansatte i USA. De ansatte i en rekke flyselskap i USA hr i perioden desember 2014 til juni 2015 fylt ut skjemaer og registrert helsedata som er samlet i en database. Til sammenligning er det hentet inn samme typen data fra 2700 amerikanere som har samme nivå av utdannelse og inntjening.

Dataene som ble samlet inn viste at selv om de kabinansatte hadde en sunn hverdag i form av hvilken mat de spiste, trening og få sykdomstilfeller var risikoen for en kreftform langt større for denne arbeidsgruppen enn samme typen gruppe mennesker som jobber på bakken.

Brystkreftfaren er 50 prosent større hos kabinansatt enn hos den ordinære befolkningen som jobber på bakken. Hudkreftfaren viste seg å være 300 prosent høyere hos kabinansatte mot bakkefolket. Føflekkreft hadde 200 prosent høyere utbredelse enn for folk som jobbet på bakken.

I følge studien er det utført svært liten forskning på hvilke helseeffekter som kan ramme ansatte som jobber ombord i fly. En av årsakene til at ulike kreftformer er høyere hos kabinansatte er påvirkningen av ultrafiolett stråling i atmosfæren som er nærmere påvirkelig hos de som ofte befinner seg høyt oppe i luften.

Den amerikanske fagforeningen til de kabinansatte, AFA, publiserte mandag en pressemelding hvor det fremkommer at den nye studien vil bli brukt av fagforeningen i arbeidet for å få flyselskap og myndigheter til å ta helserisikoen til ansatte i luften enda mer på alvor. Amerikanske og europeiske myndigheter har i dag ingen advarsler overfor ansatte i luften om helsefaren ved UV-stråling over lengre tid.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Legger ned rutetrafikken etter få måneder

easyJet med rekordantall reisende på ett døgn

Emirates og Etihad i samtaler om å bli ett selskap – Blir verdens største