Hangar.no
Internasjonalt Reportasjer

KLM revolusjonerer vask av fly med håndkraft og mopp

Det nederlandske flyselskapet KLM leder an i kampen for å gjøre luftfarten miljøvennligere enn den er i dag. Flyselskapet er ledende på flere områder når det gjelder bruk av metoder som gir gevinst for miljøet.

Da Hangar.no besøkte vedlikeholdshangarene til KLM på Schiphol i Amsterdam forrige uke, fikk vi se med egne øyne at fokus på miljøvennlige metoder innen drift og vedlikehold av fly kan fungere svært godt i det daglige.

Ved siden av å arbeide hardt for å få med seg resten av bransjen på bruk av biodrivstoff, resirkulere nærmest alt som brukes fra flydeler til emballasje ombord, er det også en ting som har en stor effekt på miljøet i en positiv retning. Flyselskapet vasker flyene sine for hånd, med mopp.

KLM har tidligere benyttet samme måte som flere andre flyselskap i verden, høytrykksspyler med tilhørende bruk av over 12.000 liter vann per fly. Denne metoden hadde flere negative konsekvenser ikke bare for miljøet. Alt av teknisk arbeide på flyet i hangaren måtte stanses når flyet skulle vaskes, og arbeidet var tidkrevende og med fare for å ødelegge sensitive områder på flykroppen samt teknisk utstyr.

Rene fly gir mindre luftmotstand og reduserer drivstofforbruk – Foto:Hans O. Nyborg

Fra å pøse på 12.000 liter med vann per fly fant selskapet ut at det finnes en annen måte å få flyene rene på, en måte som gjør at teknikere og mekanikere kan fortsette arbeidet på flyet. De som skal vaske flyet gjør det med håndkraft, en bøtte med vann og en mopp. Nå går det med 150 liter vann, og flyene er like rene som før.

-Forskjellen er at selskapets ansatte som vasker flyene utvendig, nå tar moppen fatt og vasker partier av flykroppen, hver gang det er inne i hangaren. Det betyr at flyene ikke behøver å vaskes over hele flykroppen en til to ganger i året, men at flykroppen er delt opp i sektorer som vaskes med mopp for hånd. En sektor tas første gangen flyet er inne i hangaren for vedlikehold, deretter tas neste sektor ved neste besøk i hangaren, forteller en talskvinne for KLM under vårt besøk. 

På sikt ut over året kommer de som vasker tilbake til den første delen av flyet som ble vasket ved første besøk, og så går det i en sirkel for å få flyet rent. Datautregninger forteller også KLM hvor flyet er mest møkkete, og hvor det trengs å bli vasket oftes.

Selv om selskapet ikke bruker høytrykksspyler lengre så holder flyene seg like rene som før. Det er viktig ettersom møkkete fly gir høyere luftmotstand og dermed bruker mer drivstoff på flyturen. Det er ikke miljøet tjent med og heller ikke flyselskapet som får høyere utgifter.

På et fly er det som regel sidene og bunnen som blir møkkete, toppen av flyskroget er noe som vaskes sjeldent fordi det setter seg lite skitt og møkk på denne delen av flyet. 

Hos KLM i Amsterdam er det som regel mellom fire og fem personer som henter frem moppen og en bøtte med vann når flyet kommer inn i hangaren. Måten flyene vaskes på nå gir altså enorme besparelser i vannforbruk og gjør at flyene også raskere kan bli ferdig med vedlikehold og ettersyn.

KLM vasker flyene med håndkraft, en bøtte med vann og en mopp. Fra 12.000 liter vann går det nå med 150 liter vann per fly. Foto: Hans Olav Nyborg

 

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Air Belgium fortsetter driften etter generalforsamling

Hainan lanserte offisielt ny rute til Wien

Hans Olav Nyborg

747SP: Tilbyr fly inneholdene dobbeltseng med setebelte og egen dusj for salg

Hans Olav Nyborg