Kommende tiår blir trolig også slutten for disse kjempene i luften

Begge foto: Hans O. Nyborg

Det kommende tiåret fra 2020 til 2029 byr på en lang rekke spennende år for luftfarten. Men for de to kjempene som vært symbolet på massetransport av passasjerer, Boeing 747 og Airbus A380, er det tiåret hvor kjempene faller fra.

Når vi om ti år skriver 2030, vil det etter dagens beregninger ikke eksistere Boeing 747 jumbojet fly i passasjerutgaver lengre. For den andre kjempen, Airbus A380 ser det heller ikke lyst ut.

Foto: Hans O. Nyborg

Airbus A380

Verdens største operatør av Airbus A380, Emirates Airlines har satt seg som mål at Airbus A380-flåten skal være faset ut i tidlig 2030. Selv om det har blitt kommunisert at flytypen kan bli værende frem til 2034, tror også en rekke luftfartsanalytikere at flyene er borte fra flåten til 2030.

Dette til tross for at selskapet det neste året får sine aller siste nye produserte kjempefly fra Airbus.

Mens Air France velger å allerede om to år fase ut samtlige A380 beholder for eksempel British Airways sine fly frem til 2029 slik planen er nå.

Airbus fløy ikke sin A380 som vanlig under Paris Air Show 2019 men lot flyet stå parkert bak en hangar – Foto: Hans O. Nyborg

Lufthansa har samme typen tidslinje for sine. Selskapet velger nå å selge seks av sine A380 tilbake til Airbus i årene 2022 ti 2023. Totalt har selskapet 14 slike fly i flåten som trolig blir operert til slutten av 2020-tallet.

Det australske selskapet Qantas som har 12 Airbus A380 planlegger å ha faset ut flyene innen 2029.

For Qatar Airways er veien kortere da samtlige ti kjempefly skal ut av flåten innen 2024.

Flere av de andre selskapene som opererer A380, som Korea Air Lines, Etihad og China Southern har ikke satt noen dator for når flyene skal ut,. men for de selskapene som opererer flytypen ser det fort ut som 10 år er lengden på tidslinjen for flere selskap å ha kjempene i flåten.

Det er i dag mye som tyder på at vi gjennom de neste ti årene vil se en stor andel av de rundt 240 flyene som er bygget bli hugget opp og at det står få fly tilbake igjen når vi runder 2030, om noen.

Foto: Hans O. Nyborg

Boeing 747

Siden 1969 har Boeings kjempefly, 747, regjert i skyene som kjempeflyet. Helt frem til 2006 da flytypen ble utkonkurrert av Airbus A380. Produksjonen av Boeing 747 går mot slutten, på samme måte som A380 gjør det samme.

Fortsatt vil nok markedet se bruken av 747 som fraktfly langt inn på 2030 tallet, men for passasjertrafikken er det de nærmeste årene slutt for flytypen.

Det er ikke mange operatørene igjen som fortsatt bruker Boeing 747 jumbojet som passasjerfly, og færre skal det bli de kommende årene.

Qantas i Australia har planlagt at siste Boeing 747 av dagens seks fly forsvinner i 2021, mens British Airways holder på flyene frem til minst 2024, selskapet har 32 fly i flåten.

Klokken tikker og tikker for Boeing 747 som har vært i markedet siden 1969 som passasjerfly. Foto: Boeing

En av de virkelig store forbrukere av jumbojets er KLM, der er det full planlegging mot siste avgang med en 747 som skjer i 2021. Selskapet har per i dag 12 fly igjen i aktiv tjeneste.

Virgin Atlantic planlegger også å fase ut sine syv Boeing 747 innen 2021, mens Thai Airways skal fase ut fem av sine ni gjenværende Boeing 747 i 2022. Resten blir faset ut frem til 2026.

Israelske EL-AL har i 2019 faset ut sitt siste Boeing 747, mens Air China ikke har lagt planer for sine Boeing 747.

Lufthansa er det selskapet som trolig blir den siste operatøren av Boeing 747 som passasjerutgaver. Selskapet har kjøpt både 747-400 og 747-8 som opereres i trafikk med passasjerer i dag. Selskapet har like mange fly som British Airways, men har langt nyere fly i flåten.

Spørsmålet er hvor mange Boeing 747 og Airbus A380 er operative som passasjerfly om ti år? Det er nærmest umulig å svare på, men ser vi en utfasing av flytypene slik flyselskapene har sett for seg dette i 2019, står vi trolig tilbake med svært få av disse flytypene som passasjerutgaver når vi skriver desember 2029.

Boeing 777X, Airbus A350 og andre nye flytyper som er på gang vil trolig skape en fortgang i å fase ut de store flyene. Oljeprisene og miljøaspektet rundt utslipp og CO2 er andre faktorer som vil sørge for fortgang i at flytypene med fire motorer og to etasjer forsvinner fra markedet som transportmiddel for passasjerer.

ANNONSE
Forrige artikkelTurkish Airlines inngår avtale om kompensasjon for MAX-trøbbel med Boeing
Neste artikkelDårlig avslutning på året for sjåføren som skulle flytte dette Boeing 777-flyet