Indre Helgelland Regionråd (IHR) krever at rullebanen på den nye lufthavnen i Mo i Rana blir på minst 2400 meter. Det mener regionrådet skal gjøres uten at det legges mer bidrag i potten fra det lokale næringslivet og kommunen.

– Når den nye flyplassen i Mo i Rana står klar vil det bety et vendepunkt for Helgeland, og vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet innen industrien i regionen. Det vil også gi innbyggerne og besøkende et tilbud som regionen mangler i dag. Dette vil gi økt bolyst og blilyst og ikke minst være viktig for vekst i næringslivet. Da flyplassen ble vedtatt bygget i 2021 ble det fremmet et forslag fra dagens regjeringspartier om at medgåtte kostnader for kommunen og næringslivet skulle medregnes i de 600 millionen, men dette fikk kun støtte fra SV foruten AP og SP. Det er brukt nærmere 100 millioner kroner lokalt som ikke er medregnet i de 600 millionene. Står regjeringspartiene på sitt forslag fra 2021 så kan man si at det allerede er bidratt fra lokalt med mer enn de 66 millionene som det nå kreves å øke lokalt bidrag med, skriver IHR i sitt vedtak som ble vedtatt under et møte i rådet denne uken.

Avinor har bestemt seg for å utsette ferdigstillelse av den nye flyplassen med ett og et halvt år. Dermed øyner Indre Helgelland Regionråd (IHR) at det fortsatt er mulig å få til en forlengende av den planlagte rullebanen.

Da flyplassen ble vedtatt bygget i 2021 ble det fremmet et forslag fra dagens regjeringspartier om at medgåtte kostnader for kommunen og næringslivet skulle medregnes i de 600 millionen, men dette fikk kun støtte fra SV foruten AP og SP. Det er brukt nærmere 100 millioner kroner lokalt som ikke er medregnet i de 600 millionene. Står regjeringspartiene på sitt forslag fra 2021 så kan man si at det allerede er bidratt fra lokalt med mer enn de 66 millionene som det nå kreves å øke lokalt bidrag med.

– Det er fortsatt mulig for Stortinget og Regjering å endre på dette kravet frem til endelig vedtak om RNB. IHR forventer at det finnes en annen finansieringsløsning på de 66 millioner kronene som Regjeringa har lagt inn som krav for en fremtidsrettet flyplass med 2400 meter rullebanelengde og en asfaltert sikkerhetssone på 300 meter , står det i vedtaket fra IHR, som ble enstemmig vedtatt skriver Rana Blad.

I februar 2023 ber Avinor Samferdselsdepartementet om økte kostnadsramme i Revidert nasjonalbudsjett 2023 i størrelsesorden 150 millioner kroner slik at de kan forlenge rullebane til 2.400 meter på den nye flyplassen i Rana, med et asfaltert sikkerhetsområde i øst på 300 meter.

ANNONSE
Forrige artikkelLegger ny asfalt på Ørsta-Volda rullebane – 30 år siden sist
Neste artikkelFlyQuiz: Hva kan du om Oslo lufthavn da den åpnet i 1998?