Nær 3,7 millionar passasjerar nytta Avinors lufthamner i november i år. Dette er ein auke på 19 prosent samanlikna med november fjor. Talet på reisande er 11 prosent lågare enn i november 2019, som var det siste ordinære året før pandemien starta.

Ser vi på tala så langt i år samanlikna med 2021, er talet på passasjerar dobla. Men om ein samanliknar med 2019 (januar til og med november) ligg talet framleis 18 prosent bak 2019-nivå.  

Flyrørsler 

Det var 59 921 flyrørsler i november i år, 2000 fleire enn i november i fjor, og ein auke på 3 prosent. Om ein samanliknar med november 2019, er det nedgang på 9 prosent.   

Framleis påverka av pandemien 

– Det er nok fleire ting som spelar inn. Innbyggjarar i heile Europa uroar seg for privatøkonomien, grunna ein sterk auke i levekostnader som reduserer talet på reiser. Fleire verksemder praktiserer også i større grad enn før pandemien digitale møte for samhandling. Dette trur vi er viktige faktorar som gjer at passasjertala framleis ikkje er på nivå med 2019. Effektar av krigen i Ukraina og pandemien har påverka folk og bedrifter sine reisevanar. Utsikta for vinteren synes tøff for store delar av luftfarten, seier Gaute Skallerud Riise, direktør trafikkutvikling i Avinor. 

Fleire til utlandet 

Framleis er reiser til utlandet den største drivaren for den samla auka av reisande. I  november  reiste 1 243 745 passasjerar (+51 prosent) mellom Avinors lufthamner og utlandet. I november i 2021 reiste825 832. Talet er framleis 19 prosent lågare enn i november 2019.  

Innanlands  

2 402 879 reiste innanlands i november i år. Det er 7 prosent fleire enn i 2021, men 7 prosent færre enn i same månad i 2019.  

ANNONSE
Forrige artikkelAir France-KLM kjøper 2,4 millioner tonn SAF
Neste artikkelNå forsvinner denne nedlagte flyplassen i Athen