Hangar.no
Leder

Leder: Motstand mot tredje rullebane på Gardermoen er nytteløst

Demokrati er å ha lov til å mene forskjellig, lov til å føre motstand og lov til å fremme uenighet. Men å tro som motstander av samfunnets utvikling, er sjelden det beste kortet på hånden.

På Romerike der Oslo Lufthavn ligger, raser debatten om en tredje rullebane for fullt. Motstandere er rasende over at noen kan få seg til å ville ha en tredje rullebane. Det trengs ikke ropes det. Det er miljøfiendtlig, det er unødvendig når vi har Rygge og Torp…

Argumentene står i kø hos motstandere av en tredje rullebane. Men det er tapt kamp uansett hvor mye krefter som brukes på underskriftskampanjer. Uansett hvor super raske noen tror at togutbygging, og tok kan kjøre i Norge anno 2030.

Det er ikke Avinor og CO2 utslipp, eller miljøhensyn som styrer en tredje rullebane eller ikke. Det blir litt som å velge sine sitater som passer best med budskapet, og unnlate sitatene som ikke helt passer inn i den mening en vil ha frem.

Det er folk. Mennesker. Du og jeg det handler om, og generasjonene som kommer. For det finnes mer uutforsket land og hav der ute i den vide verden. Steder som ikke er Benidorm eller en strand på Kypros. Vi strekker oss mer og vil reise lengre enn langt, og mer.

Der kommer nettopp en tredje rullebane inn. Med økt trafikk til utlandet, innkommende turisme og ikke minst flyfrakt, så vil kapasiteten på dagens to rullebaner bli den største utfordringen.

Motstandere av en tredje rullebane mener at det helt klart ikke er behov for dette. På hvilke grunnlag?

Først og fremst er det en rekke motstandere som mener toget er bedre alternativ.  De vil ha supertog mellom Oslo og norske byer som Bergen, Stavanger og Kristiansand. Tog som går raskt.

Men tallenes tale er tydelige. Vi reiser mer og mer, utenlands. Selv motstandere av en ny rullebane reiser mer og mer. Det er fåtall der som reiser med tog, til Thailand, til USA og til Dubai. Veksten innen flytrafikken ligger på internasjonale ruter, ikke på norske ruter.

Jo men hvis vi kan få flere til å ta toget i Norge, så er det mindre behov for en tredje rullebane. Ja det er sant. Men, hvem er det som skal ta toget i Norge, og kutte ut flyturen.

Hvis vi ser bort fra alle som reiser på forretningsreise mellom norske byer, de tar neppe tog når møtet er i dag, og kontoret venter i morgen. Så ser vi bort fra alle de som skal hjem på en helgetur etter jobben fredag, og vil fly fordi det føles raskest. Hva med barnefamiliene? Hvor ofte reiser de mellom norske byer? Eller var det mer på høstferie til et eksotisk land?.

Spørsmålet blir om vi kan få et tog med en utbygging som går så raskt, og er så billig at flyet blir et dårlig alternativ?

I Norge vil altså motstandere at Bergensbanen skal bygges ut til å kunne ta hurtiggående tog. Først trenger vi altså dobbelt spor hele veien over fjøla mellom Vestlandet og Østlandet. Det tar syv timer med toget i dag mellom de to byene, forskere er enige om at toget må ned i to timer før massene flytter seg fra fly til tog.

Det er anslått at en slik rullebane vil koste rundt 19 milliarder kroner. Argumentene er at det er for dyrt og pengene bør brukes på utbygging av tog. Ringeriksbanen som er under planlegging koster alene mellom 17 og 20 milliarder kroner, bare den strekningen. Det vil gi mulighet for togene å komme frem på fem timer.

Målet for motstandere av en tredje rullebane er selvsagt å bli lagt merke til. Ja vi ser bort fra alle de som blir berørt av utbyggingen på Gardermoen. Men er du bosatt rundt en hovedflyplass, så er vel ikke det noen overraskelse at den skal utvides?

Det var sterk motstand mot planene å bygge ut Fornebu med ny rullebane, og større terminal. Så motstand er ikke noe nytt.

Argumentene som også stadig dukker opp er at London Heathrow har kun to rullebaner. Spørsmålet er når skal motstandere av en tredje rullebane innse at det kortet er falsk og at det er en blindvei å sikte seg inn mot. For de av oss som har vært på London Heathrow, som faktisk har hatt samtaler med de som skal forvalte trafikken på flyplassen, er det nesten flaut å nevne dette argumentet fra lille Norge som får de fleste ved flyplassen til å riste på hodet og spørre oss om vi i det hele tatt kan noe om flytrafikken rundt London.

Motstandere av en tredje rullebane på Gardermoen kommer sjelden med fakta. Fakta om at det er nærmere 10.000 hus som trolig må rives på grunn av en tredje rullebane ved London Heathrow. Offisielt er det 260 hus, men leter en i dokumentene fra den britiske staten, så er det luftkvaliteten rundt London Heathrow som er den største faren for innbyggere. Derfor estimeres det at rundt 35.000 personer vil bli påvirket av luftkvalitet som er dårligere enn det myndigheten anbefaler der det bor folk.

Det hjelper lite at 35.000 personer sier seg uenige i en tredje rullebanen. Flertallet er i boks hos partiene som skal avgjøre når byggestart skal skje, men først og fremst er utfordringen hvor en gjør av 35.000 personer som må tvangsflyttes.

Økningen i flytrafikken skjer uansett om motstandere mener en tredje rullebane er unødvendig. Når antall passasjerer ved Oslo Lufthavn er mer enn doblet de siste 20 årene, er det utopi å tro det skal dale ned igjen.

En tredje rullebane på Gardermoen kommer enten du og jeg og Andersens skulle mene det er uønsket at den kommer. Utbygging av statlige prosjekt som nytt beredskapsenter på Taraldrud i Oslo, ny E-18 gjennom Follo mot Askim, nytt løp i Oslofjordtunnelen og ny flyplass i Bodø, det kommer til tross for store protester og alle argumentene fra A til Å.

Det handler ikke om å tro at en protest skal føre til at det forsvinner i løse luften, det handler om utviklingen i samfunnet. Tall, fakta og fremtiden ligger der og lyser mot oss, men det er ikke alle som er villige til å se lyset, men gjemmer seg heller i mørket og venter på dagslys hvor det skal forsvinne.

Motstand og demonstrasjoner mot bomringutbygging i Norge sa du? Staten har talt, det blir langt flere bomringer uansett om du kjører kolonne i 10 kilometer i timen en ettermiddag i oktober 2018. 

 

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Takk for tilliten!

Hans Olav Nyborg

Leder: Historiske hendelser er offer for faktafeil og alle som husker det forskjellig

Leder: Når to sider møtes og kaos er ett faktum