Foto: Hans Olav Nyborg

I oktober fraktet Finnair 920.400 passasjerer, som var 6,2 % flere enn i oktober 2022. Dette er bare 0,1 % mindre enn i september 2023 på grunn av normal sesongvariasjon. Måned-til-måned-tall er ikke helt sammenlignbare ettersom det var én dag mindre i september skriver selskapet i en pressemelding.

Passasjertrafikken i oktober ble bedre fra år til år ettersom virkningene av pandemien stort sett har avtatt og det russiske luftrommet ble stengt allerede i sammenligningsperioden. Den negative effekten av den russiske luftromsstengingen, spesielt på asiatiske passasjertrafikk, var imidlertid fortsatt synlig i oktober 2023 sammenlignet med tallene før pandemien. De avstandsbaserte rapporterte trafikktallene tar ikke hensyn til lengre ruter forårsaket av luftromsstengingen da de er basert på storsirkelavstand.

Den totale kapasiteten, målt i tilgjengelige setekilometer (ASK), økte i oktober med 9,9 % fra år til år og med 3,7 % fra måned til måned. Finnairs trafikk, målt i Revenue Passenger Kilometers (RPKs), økte med 17,0 % fra år til år og med 2,9 % måned-til-måned. Passasjerbelastningsfaktoren (PLF) økte med 4,6 %-poeng fra år til år, men falt med 0,6 %-poeng måned-til-måned til 77,3 %.

ASK-økningen i Asia-trafikken var 34 ,1 % fra året før, bl.a. forklart av den ekstra kapasiteten til Japan og Sør-Korea. Den nordatlantiske kapasiteten gikk ned med 42,1 % da operasjonene mellom Stockholm og de nordamerikanske destinasjonene ble avviklet i slutten av oktober 2022. I europeisk trafikk var ASK-ene opp med 3,6 %. Kapasiteten i Midtøsten økte med 799,0 % på grunn av Qatar Airways-samarbeidet som ble startet i november 2022. ASK-ene i innenrikstrafikken gikk ned med 6,4 %, noe som ble forklart av den mindre flystørrelsen som ble operert.

RPK-er økte i Asia-trafikken med 45,2 % fra år til år, men reduserte i Nord-Atlanterhavstrafikken med 25,6 %. I europeisk trafikk økte RPK-er med 2,7 % og i Midtøsten-trafikken med 682,6 %, men falt i innenlandstrafikken med 3,4 % .

I oktober var PLF 79,6 % i asiatisk trafikk, 75,2 % i nordatlantisk trafikk, 77,3 % i europeisk trafikk, 71,6 % i trafikk i Midtøsten og 74,1 % i innenlandstrafikk.

Passasjertallet økte i asiatisk trafikk med 42,7 % fra år til år, men falt i nordatlantisk trafikk med 25,7 %. I europeisk trafikk økte passasjertallet med 0,8 %. I trafikken i Midtøsten økte antall passasjerer med 555,6 %, men falt i innenrikstrafikken med 3,9 %.

Mange frakttall økte fra år til år i oktober på grunn av Qatar Airways-samarbeid og økt kapasitet i Asia, selv om nedlagte operasjoner mellom Sverige og USA kuttet lastekapasiteten i Nord-Atlanteren. Frakt fraktet på flyvninger som en del av samarbeidet med Qatar Airways, hvor lastekapasitet er fullt allokert til og solgt av Qatar Airways, rapporteres av Finnair under frakttall i Midtøsten. Tilgjengelige lastetonnkilometer økte med 23,2 % og inntekter fra lastetonnkilometer økte med 21,8 % fra året før. Totalt antall lastetonn økte med 27,4 % fra år til år og med 10,0 % måned til måned.

I oktober ankom 81,3 % av alle Finnair-flyvninger i rute (86,9 %).

ANNONSE
Forrige artikkelSkal gjennomføre en historisk flyvning med 100 prosent SAF i tankene
Neste artikkel2,2 millioner reisende hos SAS i oktober