Illustrasjon: Widerøe

Denne uken ble den nye norske luftfartsstrategien lang frem av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. I rapporten kommer det frem at regjeringen sår tvil om el-fly er aktuelle før år 2026.

Det er først og fremst på FOT-rutene at regjeringen ser for seg at El-fly blir aktuelle over den neste årene. I rapporten heter det følgende;

“Usikkerheten knyttet til utviklingen og modningen av flyteknologien de nærmeste årene tilsier at mulige krav til null- og avutslippsløsninger
i FOT-konkurranser, samt innretningen av disse, bør vurderes nærmere i forkant av utlysningene. Informasjon fra flyprodusenter tilsier at fly fra 9–30 seter kan være operasjonelle innen 2030, og så tidlig som 2024. Informasjon fra produsenter av eVTOLs tilsier at disse vil bli tilgjengelig i markedet i samme tidsrom som el-fly. eVTOLs kan skape ny og verdifull regional luftmobilitet med andre ruter enn dagens FOT-ruter.”

– Allerede i den førstkommende FOT-anskaffelsen, som skal gjelde fra 2024, vil vi se på krav om lav- og nullutslippsteknologi. Vi vil også vurdere en mulig pilotutviklingskontrakt for å fremskynde innfasingen av null- og lavutslippsfly i Norge, sier Nygård under en pressekonferanse.

I rapporten tar regjeringen til ordet for at det er stor usikkerhet rundt selve teknologien, og om den i det hele tatt vil kunne være tilgjengelig innen 2024, eller rettere sagt 2026.

“Selv om teknologien og flyene er tilgjengelig fra 2024–26, betyr ikke det nødvendigvis at de kan benyttes på kortbanenettet, da de både må sertifiseres og tilpasses særskilte krav for kortbanenettet, og infrastrukturen rundt må tilrettelegges. Det er ingen automatikk i at behovet for trykkabin og evne til å operere på korte rullebaner prioriteres av produsentene. Heart Aerospace har for eksempel satt sin 19-seter «ES-19» på vent og utvikler isteden en 30-seter «ES-30». Den vil ifølge produsenten kreve 1 100 meter rullebane som vil ekskludere bruk på flere regionalflyplasser i Norge.” heter det i rapporten som ble lagt frem.

Selve luftfartsrapporten er tuktet på bærekraft i følge samferdselsministeren.

– En bærekraftig og sikker luftfart handler om at vi både skal ta vare på klima og miljø, de ansatte som jobber i luftfarten, passasjerene over hele landet, og at det skal være økonomisk mulig å drifte for aktørene i bransjen. Strategien tar for seg alle disse aspektene, med mål, virkemidler og tiltak, sier Nygård.

Selv har regjeringen i utgangspunktet liten tro på at FOT-rutene blir elektriske til 2024.

“På kortere sikt, det vil si anskaffelsen med oppstart 1. april 2024, er muligheten for større grep begrenset, og en større innfasing av null- og lavutslippsfly vil derfor trolig først være mulig i de kommende anskaffelsene for FOT-ruter i SørNorge og Nord-Norge med antatt avtaleoppstart i henholdsvis 2028 og 2029. Regjeringen vil likevel vurdere om det er enkelte tiltak som kan tas inn allerede i den førstkommende konkurransen. For eksempel en innretning av kontrakten som kan åpne for bruken av null- og lavutslippsfly dersom disse blir tilgjengelig i kontraktsperioden. I de senere flyruteanskaffelsene er regjeringens mål å tilrettelegge for en større innfasing av null- og lavutslippsfly dersom teknologiutviklingen muliggjør det.” heter det i følge rapporten.

ANNONSE
Forrige artikkel«Sikkerhetsutglidning» førte til flystyrt ved Örebro, sier havarikommisjonen
Neste artikkelBoeing starter produksjon av 737 MAX på Everett