I regnskapsåret 2023 genererte Lufthansa Group det tredje beste økonomiske resultatet i sin historie på grunn av fortsatt høy etterspørsel etter flyreiser og nok et rekordresultat hos Lufthansa Technik

-Lufthansa-konsernet har gjenvunnet sin økonomiske styrke. Jeg vil takke våre kunder for deres fortsatte lojalitet og hver og en av våre rundt 100 000 ansatte. Med sitt engasjement over gjennomsnittet gjorde de 2023 til et av de tre beste årene i Lufthansa Gruppens historie, sier Carsten Spohr, styreleder og administrerende direktør i Deutsche Lufthansa AG.

Omsetningen i selskapet økte til 35,4 milliarder euro. Driftsresultatet, målt som EBIT, steg til 2,7 milliarder euro. Den justerte EBIT-marginen forbedret seg tilsvarende til 7,6 prosent.

Selskapet mer enn doblet nettoresultatet til 1,7 milliarder euro, mens avkastningen på sysselsatt kapital økte med 5,5 prosentpoeng til 13,1 prosent. Justert ROCE overskred dermed målverdien for 2024 på ti prosent allerede ett år frem i tid.

Reiselysten holdt seg høy i fjor. Etterspørselen etter billetter økte nok en gang. I 2023 reiste totalt 123 millioner passasjerer med flyselskapene til Lufthansa Group, en økning på 20 prosent sammenlignet med året før.

Den høye etterspørselen i markedet og økte kapasiteten førte til betydelig inntektsvekst hos passasjerflyselskapene under Lufthansagruppen. Inntektene steg til 28,3 milliarder euro i regnskapsåret 2023.

-Det sterke resultatet for regnskapsåret 2023 er nok et viktig skritt for å posisjonere Lufthansa-konsernet for fremtiden. Vår solide balanse og sterke frie kontantstrøm gjør oss i stand til å foreta nødvendige investeringer i vår flåte og vårt produkt. Jeg er overbevist om at disse investeringer vil lønne seg – for våre kunder, men også for våre aksjonærer. I løpet av de siste tre årene har jeg hatt det privilegium å støtte selskapet i å overvinne krisen og sette konsernet tilbake på et solid økonomisk fotfeste. Lufthansa-konsernet har satt seg selv målet om å fortsette å følge veien med lønnsom vekst for å øke driftsmarginen på lang sikt og fortsette å skape verdier i fremtiden. Jeg er spesielt glad for at vi igjen kan la våre aksjonærer delta i vår suksess ved å gjenoppta utbyttebetalinger, sier Remco Steenbergen, finansdirektør i Deutsche Lufthansa AG.

ANNONSE
Forrige artikkelI full gang med å undersøke ferdsskriveren
Neste artikkelLufthansa får 30 nye fly inn i flåten i 2024