Manglende vedlikehold er den direkte årsaken til at et fly fra North Flying (Air Norway) kjørte av rulleban

en og havnet i en snøfonn 2. mars i fjor på Gardermoen.

Nå er havarirapporten fra Statens Havarikommisjon klar og selv om kommisjonen ikke har kunne peke direkte på den hele og fulle årsaken blir dårlig vedlikehold på flyet av typen Fairchild SA-227-AC Metro III trukket fram.

Rapporten konkluderer med at da flyets hastighet var kommet ned under 60 kt like etter landing, begynte flyet å dreie ukontrollert mot høyre. Systemet for nesehjulsstyring var aktivisert. Kursen lot seg ikke korrigere, og flyet kjørte ut på siden av banen der det ble stående fast i metertykk, hardpakket snø. Det oppsto betydelige materielle skader. Ingen av de 11 som var om bord ble skadet.

Havarikommisjonen mener det danske flyselskapet ikke har utført tilfredsstillende vedlikehold på flyet som havarerte.

Svart rullebane

Undersøkelser på rullebanen på Gardermoen viste at denne var var “svart”, det vil si uten forurensning i form av for eksempel is eller snø. Bremseeffekten var oppgitt å være “medium” basert på nylig gjennomførte målinger, og flere landende fly hadde på forespørsel fra lufttrafikktjenesten rapportert at de erfarte bremseeffekt “medium – good”. Besetningen på OY-NPB hadde heller ikke inntrykk av at rullebanen var glatt.

Fartøysjefen har forklart at han trakk “Power Levers1” (PL) tilbake til “ground idle” og beordret at hendlene Speed Levers2 (SL) skulle trekkes tilbake til “LOW” i henhold til selskapets standard prosedyre. Når høyre SL trekkes tilbake til laveste turtall (Low RPM), aktiveres flyets system for nesehjulsstyring. Nesehjulsstyring på denne flytypen foregår ved bruk av pedaler.

Styrmannen trakk Speed Levers tilbake, og umiddelbart etter dette påbegynte flyet en sving mot høyre. Til kapteinens overraskelse lot kursen seg ikke korrigere som normalt. Da venstre pedal var trykket helt inn, innså han at de hadde mistet kontrollen. Kapteinen skjøv Power Levers frem til “flight idle” i håp om at det kunne hjelpe i tilfelle problemet var relatert til asymmetrisk effekt fra motorer/propeller. Det hadde imidlertid ingen
merkbar effekt, og han trakk straks hendlene tilbake til ground idle. Kapteinen mente han muligens trykket venstre brems like før flyet traff snøkanten langs rullebanen.

Stoppet raskt

Da understell og propeller traff den hardpakkede snøen utenfor rullebanen, stoppet flyet raskt. Besetningen har anslått hastigheten idet de kjørte ut til å være ca. 30-40 kt (55-75 km/t). De stengte ned motorene og kunne raskt konstatere at hverken de selv eller passasjerene var blitt skadet i utforkjøringen.

Endret prosedyre

Selskapet har opplyst at man etter ulykken fjernet uttrykket “below 60 Kts” i sin standard Operation Procedure (SOP). Dette for å presisere at hastigheten skal være lav før man anvender nosewheel steering.

Selve flyet fikk store skader under uhellet, nesehjulet ble revet av, nesepartiet deformert til bak cockpit og kabin, og det oppsto skader på undersiden av skroget. Begge propellene ble ødelagt.

(Foto: Statens Havarikommisjon)

ANNONSE
Forrige artikkelNorske flyvaner i ny rapport
Neste artikkelSouthwest setter inn TV-skjermer i alle 737