Foto: Hans O. Nyborg

Det politiske partiet SV mener at prisene for å fly på kortbanenettet i Norge bør bli rimeligere, partiet foreslår å fjerne flypassasjeravgift for fly under 20 tonn og at Staten går inn med 20 millioner kroner for å få redusert prisene.

I tillegg ønsker partiet at det bør innføres en reduksjon av transportmomsen fra 12 til 10 prosent. Gratis parkering ved flyplasser på kortbanenettet og økt reisefradrag for de som pendler langt er også noe av forslagene.

Meningen med disse forslagene er å få det billigere å ta flyet i Nord-Norge og på Vestlandet.

Det får MDG, Miljøpartiet de Grønne, til å se rødt. I følge NRK mener partiet at det er å redusere prisene for å fly i Nord-Norge og på Vestlandet er å gjøre innbyggere her en bjørnetjeneste. MDG vil ha på plass el-fly raskere enn det som ligger som en plan i dag, og at distriktene heller bør bli mer miljøvennlige.

For mens SV mener at flyprisene må ned nå, mener MDG at det ikke er rett vei å gå. Partiet mener en må vente på at el-fly kan innføres på kortbanenettet, før prisene kan bli billigere for å fly.

Med utviklingen rundt el-fly av den størrelsen Widerøe i dag benytter betyr det at prisnivået for å fly i Nord-Norge og på Vestlandet trolig skal ligge på dagens nivå i minst 15-25 år fremover. Det er nemlig tidsaspektet på lansering av el-fly som produsenter av fly med plass til mellom 30 og 50 passasjerer sikter seg inn på i forhold til utviklingen.

Talsperson for MDG, Une Bastholm, sier til NRK at partiet ønsker at det skal bo folk i hele Norge, men at de har flere forslag på hvordan distriktene kan bli mer miljøvennlige.

SV er klare på at per i dag finnes det ingen andre alternativer til flyene Widerøe opererer, og at det selvsagt kan bli aktuelt med el-fly på kortbanenettet i fremtiden. Men i påvente av dette kan en ikke risikere at ruter og flyvninger legges ned på grunn av høye avgifter sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

ANNONSE
Forrige artikkelFraktselskap starter ny rute til Oslo Lufthavn
Neste artikkelVirgin Galatic skal tilby kommersielle romflyvninger fra 2020 – Får kritikk for ikke å være klimavennlig