Mistet rett til erstatning etter å ha lagt inn e-postadresse med skrivefeil

En flypassasjer som skulle reise med det nederlandske flyselskapet KLM fra Stavanger via Amsterdam og videre til Austin, har krevd flyselskapet for nærmere 6.000 kroner som følger av at endringer av utreisedato ikke ble registrert av den reisende.

I følge en avgjørelse fra Transportklagenemda som har behandlet saken heter det at klager skrev inn feil e-postadresse da flyreisen ble kjøpt. Etter å ha prøvd å endre den tre ganger, fikk klager beskjed om at endringen hadde gått gjennom. Dette var ikke tilfellet.

Klager ønsket å endre utreisedato fra den 22. juni 2023 til den 26. juni 2023 og endre avgangsflyplass fra Stavanger til Oslo. Klager betalte 5 799 NOK for dette. KLM ba klager om å fylle ut passinformasjon på nytt siden klager skulle til USA og skrev at de ville sende klager en e-post med instrukser. Klager mottok aldri denne e-posten. Klager fikk beskjed om at flybilletten var “confirmed” og at klager ikke trengte å gjøre mer etterpå. Derfor fylte klager aldri ut den informasjonen.

Da klager sjekket flybilletten den 25. juni 2023 ble klager orientert om at flyet hadde reist den 22. juni 2023. Klager prøvde å få flybilletten endret eller finne ut om det kunne gjøres noe med dette, men det var umulig. Klager brukte flere dager på å komme i kontakt med
KLMs kundeservice, men fikk ikke hjelp. Klager fikk beskjed om at han ikke hadde møtt opp på flyet og at han derfor ikke hadde
krav på noe som helst.

KLM er klare på at det er den som bestiller flybilletter som må sørge for at all kontaktinformasjon stemmer, slik at nødvendig informasjon når vedkommende.

Transportklagenemda skriver i sin behandling av saken at klager har lagt ved korrespondanse med KLM via Whatsapp. Basert på saksdokumentene kan ikke nemnda se at klager har dokumentert at han forsøkte å endre e-postadressen, eller informert KLM om at den opprinnelige registrerte epostadressen var feil. KLM har i flere meldinger skrevet at informasjon vil bli sendt ut til “… the email address registered in your booking.” Klager har med dette blitt oppfordret til å informere KLM om at den opprinnelige registrerte e-postadressen var feil og at all informasjon burde sendes til riktig adresse. Siden denne prosessen foregikk over flere måneder, mener nemnda at klager burde ha stilt spørsmål til at ingen informasjon ble sendt til klagers riktige e-postadresse.

Etter videre undersøkelser i KLMs systemer er det dokumentert at all informasjon har blitt utsendt til feil epost-adresse oppgitt av klager. Eposten i KLMs systemer hvor billettinformasjon ble utsendt inneholder en skrivefeil i klagers adresse.

Nemda bemerker i saken at Ved bestilling av en flyreise på internett er man selv ansvarlig for at informasjonen som blir lagt er riktig. Det er viktig å sjekke at navn på reisende, kontaktinformasjon, destinasjon, tidspunkt, rabattkoder og liknende er riktig før bestillingen bekreftes.
Det er likeledes viktig å undersøke vilkårene nøye før bestilling av flyreisen bekreftes. Når tilbudet er akseptert, er avtalen bindende og klager har ikke krav på refusjon av billettene eller endringer verken på avtalerettslig, erstatningsrettslig eller annet grunnlag
.

Transportklagenemnda kan ikke anbefale at klager gis medhold.

ANNONSE
Forrige artikkelTyrkisk flyplass vil kunne ta trippel avgang eller landing
Neste artikkelTUI omsetning økte med 15 % i første kvartal