München lufthavn starter denne uken test med det som kalles autonome kjøretøy, altså førerløse biler. Det er i samarbeide med Argo AI at de 55.000 kvadratmeterene som er fullført på et eget område med asfalt inne på flyplassområdet, nå skal bli testområde for de selvkjørende bilene.

Som en del av utviklingen av det selvkjørende systemet vil Argo AI bruke området til å teste autonome kjøretøyer i forskjellige scenarier og i normale trafikkhendelser. Selskapet vil også teste sine autonome kjøretøy på offentlig vei i München.

-Vi er veldig glade for at Argo AI, et av verdens ledende selskaper innen autonom kjøretøyteknologi, er lokalisert her. Det nye testområdet løfter profilen til flyplassen vår som et sted for intelligente og fremtidsrettede mobilitetskonsepter, sier Jost Lammers, administrerende direktør i Flughafen München.

I løpet av byggearbeidet ble det brukt 220 kubikkmeter betong, kabelrør med en total lengde på 16 000 meter ble lagt og et gjerde på mer enn en kilometer lang ble reist. Blant annet brukes 16 LED-lyskaster, hver 18 meter høye, for å belyse anlegget. Den andre byggefasen av testområdet, som vil øke arealet med ytterligere ca. 36.000 kvadratmeter, er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2022.

På sikt håper flyplassen å få til at alle kjøretøy med servicefunksjoner skal kunne være styrt som autonome kjøretøy, det vil si at de er førerløse. Bagasjetransport, busstransport, snømåking og deiceing er områder der det kan bli aktuelt å erstatte ansatte med selvkjørende kjøretøy av denne typen.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) 30 år siden mysteriet med 004
Neste artikkelTilbakeblikk: Første Airbus A320