Foto: Hans O. Nyborg

Den nederlandske staten har valgt å kjøpe seg opp i selskapet Air France-KLM. Årsaken til dette er i følge Reuters at nederlenderne ønsker samme innflytelse på det fransk-nederlandske flyselskapet.

Den franske stat sitter allerede med eierandeler, og nå har den nederlandske staten kjøpt 12 prosent av aksjene. Håpet er å kunne øke eierandelen til 14 prosent i løpet av kommende år.

Staten har betalt 680 millioner euro for aksjeposten.