Foto: Hans O. Nyborg

Av: Lars Nilsen, beboer i Nannestad og tidligere pilot i SAS

Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har lagt frem sin innstilling til Luftfartsmeldingen, Inst. 301S, hvor en tredje rullebane på Oslo lufthavn er selvsagt også omtalt.

I innstillingen heter det blant annet “Komiteen merker seg at regjeringen vil utrede fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn samt
hvordan Sandefjord lufthavn og Moss lufthavn Rygge vil påvirke behovet for ny rullebanekapasitet ved Oslo lufthavn.”

Østre valg for tredje rullebane på Gardermoen – Avinor

Mens Høyre og flere andre partier er avventende til regjeringens utredning rundt hvordan rullebanesituasjonen på Gardermoen skal utvikles i fremtiden er det friske fraspark hos de to partiene SV og Venstre. Faktisk så er det ganske så enkel løsning på hele spørsmålet om Oslo lufthavn trenger en ny rullebane, skrinlegg alle palnene!

I innstillingen heter det at “Komiteensmedlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre viser til at en ny rullebane på Gardermoen vil beslaglegge store arealer og føre til store klimagassutslipp. Disse medlemmer peker også på at det er stor motstand lokalt mot prosjektet, som også vil gi mer støy og nedbygging av verdifull matjord. På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen skrinlegge planene om en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen.»

Hva meder de to partiene om at verdifull matjord blir nedbygget på Gardermoen? Dersom det som er mest aktuelt blir valgt, altså det østlige forslaget fra Avinor, hvor en tredje rullebane blir liggende inntil den østre rullebanen, da snakker vi et lite horde på 3 x 6 meter som per i dag ligger midt inne i et skogsområde tett på Blikkveien. Har representantene fra disse to partiene studert kartet over Gardermoen og sett forslaget fra Avinor?

Det kan virke som om noen her uttaler seg uten kunnskaper. Vi snakker ikke store jorder med matjord hvor det skal anlegges asfaltert rullebane, vi snakker skogsområder som i stor grad allerede har fått snauhogst og som ellers består av myr og sump. Området øst for dagen østre rullebane som er foreslått for den tredje rullebanen består ellers i dag at et område i skogen med lagring av containere, byggematerialer, haller for lagring av diverse, et område for opphugging av ved, bearbeiding av hogst, og ikke minst baner for rallycross kjøring.

Hvor de to politiske partiene har fått sine ideer om matjord må være ut i fra at det ene valget av beliggenhet er på den vestre siden av Gardermoen, men dette har det aldri vært noe reelt alternativ.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende er her at kunnskapen om hva fremtiden vil bringe er fraværende i svarene fra de to partiene.

ANNONSE
Forrige artikkelSå mye skyldte flyselskapet Flyr til Avinor
Neste artikkelNy streik på tyske flyplasser