Nordland Fylkesråd vil ha utvikling av grønn luftfart til regionen

Fylkesrådsleder Svein Eggesvik, Sp, Senterpartiet - Foto: Fylkesrådet i Nordland

Når dagens flyflåte som benyttes av Widerøe på kortbanenettet må fases ut om noen år, er alternativene til det grønne skiftet både usikkert og mangelvare per i dag. Det ønsker Nordland Fylkesråd å gjøre noe med.

– Ingen steder i verden ligger det bedre til rette enn her i Nordland. Det er ingen tidseffektive alternative transporttilbud til fly, verken internt eller ut av den nordlige landsdelen. Mer enn i noen annen region, passer utviklingen av null- og lavutslippsfly, som eksempelvis el-fly, inn med transportbehovene, sier Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik til Bodøposten.

Det som bekymrer fylkesrådet er at det per i dag er heller dårlig med konkrete etterfølgere av fly som er elektriske og som kan benyttes på kortbanenettet raskt. Derfor mener Øien at denne utviklingen må legges til Nordland og at det grønne skiftet skjer i regionen.

– Skal en utvikling til el-fly eller andre energibærere realiseres raskt, må dette støttes opp av det offentlige med målrettet satsing fra sentrale myndigheter. Sterke FoU-miljøer og offentlige virkemiddelordninger som gir risikoavlastning og gunstige insentivordninger, må på plass. I tillegg må vi gi et tett og godt nasjonal og internasjonalt samarbeid mellom offentlige og private luftfartsaktører luft under vingene. Og det må skje raskt, understreker fylkesrådsleder Eggesvik overfor avisen.

Fylkesrådslederen viser til at regionen i dag har en stor andel av luftfartsrelatert virksomhet i Norge, med blant annet Luftfartstilsynet, Widerøe, Avinor med fjernstyrt tårnsenter og kontrollsentral for luftfartsrom for Midt- og Nord-Norge, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, 330 skvadron og Forsvarets operative hovedkvarter.

Øien påpeker at regionen har en høy grad av fornybar kraftproduksjon og at Nord-Norge er et naturlig sted å drive med utvikling og testing av ny teknologi , noe som girmuligheter for å utvikle og tilrettelegge for lav- og nullutslippsløsninger innen luftfarten.

-Det må være en ambisjon om senest innføring av lav- og nullutslipps fly ved FOT-rute-utlysningen i 2028/2029, der pilot- og utviklingskontrakter bør inngå, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik.

ANNONSE
Forrige artikkelHi Fly kjøper flere Airbus A330-200
Neste artikkelTingrettene i Sverige drukner i klagesaker om forsinkede fly