Foto: NTB/AP

Det skal kjøpes inn amerikanskproduserte Seahawk-helikoptre til Forsvaret, med prioritet til Kystvakten, bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Totalt kjøper Norge seks helikoptre, som skal leveres i perioden 2025 til 2027, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Anskaffelsen har en ventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner. Om man inngår kontrakten sommeren 2023, slik det er planlagt, kan første leveranse være på plass fra sommeren 2025. I første rekke kommer det tre helikoptre som var tiltenkt den amerikanske marinen, men alle seks helikoptre skal være på plass innen 2027.

Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.

– Dette er positivt, det er bra at anskaffelsen kommer nå, og ikke utsettes til neste Langtidsplan for forsvaret, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes.

– Utprøvd teknologi

– Nå ønsker vi å gå til leverandører som har utprøvd teknologi, som brukes av allierte, sier Gram.

Danmark har brukt Seahawk siden 2016, og Luftforsvaret kommer til å sende mannskaper dit for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse på helikoptertypen.

I første rekke skal de seks helikoptrene gå til Kystvakten. På marinens fregatter undersøker man om helikoptrenes oppgaver kan løses av andre kapasiteter, ifølge Gram.

Helikopterkapasiteten til Marinen og Kystvakten har vært et problem gjennom mange år. 10. juni hevet regjeringen kontrakten og avsluttet innfasingen av NH-90-helikoptre som ble bestilt helt tilbake i 2001.

Vært uten helikoptre

Forsvaret har vært uten funksjonelle maritime helikoptre helt siden Lynx-helikoptrene ble satt ut av tjeneste ved årsskiftet 2014/15.

I 2001 bestilte Norge 14 helikoptre av typen NH-90 for bruk på kystfartøy og fregatter. Avtalen var at det skulle leveres innen 2008, men det oppsto en rekke problemer med leveransen. Blant annet forsinkelser fra leverandør, mangel på reservedeler og betydelige utfordringer med å få tilstrekkelig antall flytimer som samsvarte med operativt behov.

Da kontrakten ble besluttet hevet i juni 2022, hadde Forsvaret bare mottatt åtte ferdige helikoptre. De har bare fløyet 700 timer i året.

SH-60/MH-60 Seahawk er en helikoptertype som er utviklet av amerikanske Sikorsky. Den har vært i bruk i det amerikanske forsvaret siden 1984, og benyttes i de fleste kapasiteter. Ifølge Wikipedia er det 14 andre land som bruker Seahawk-helikoptre i dag.

ANNONSE
Forrige artikkelThomas Randahl til airBaltic
Neste artikkelTyrkisk selskap tilbake med Norges-rute i mai