Norse Vekker Fremtidens Reiselivsvisjon: Forener Bransjegiganter

Styret i Nasjonalt Eksportråd har anbefalt turisme som ett av tre fremtidige satsingsområder i den pågående eksportreformen, med et ambisiøst mål om å øke næringens verdiskapning med 50% innen 2030. Norse Atlantic Airways var i denne sammenheng vertskap for en viktig debatt der fremtredende aktører innen reise- og turistnæringen gikk sammen for å utfordre regjeringen til å utvikle visjon og strategier som bygger oppunder å posisjonere Norge som en verdensledende destinasjon for bærekraftig helårs turisme.

Norse-gründer og hovedaksjonær Bjørn Tore Larsen, Norwegians konsernsjef Geir Karlsen, Emilie Stordalen deleier i Strawberry Group, Hurtigrutens norske toppsjef Hedda Felin og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård deltok i panelet der moderator, Gunnar Stavrum, ledet debatten med over 100 ledere fra luftfart-, reise- og turistnæringen tilstede.

Debatten synliggjorde den betydelige rollen turistnæringen allerede utgjør i Norges økonomi og hvordan den kan utvikles betydelig i verdens vakreste land. Ifølge WTTC (World Travel and Tourism Council) utgjør reiselivet allerede i dag 4,2 prosent av BNP og sysselsetter 7,4% av arbeidsstyrken, med betydelige ringvirkninger.

Les mer: Tror turisme kan ta over for olje og gass (Agderposten)

Debatten fremhevet behovet for:

  • en tydelig reiselivsstrategi og en reiselivsministerpost
  • samarbeid mellom offentlig og privat sektor gjennom et klimapartnerskap
  • økte budsjetter for å tiltrekke miljøbevisste gjester
  • bevaring av Norges unike karakter og bærekraftig utvikling

Island som eksempel

– Norge er helt unikt med sin natur, og det ligger perfekt geografisk til. Vi må derfor sørge for at Norge blir et sted turistene reiser til – og ikke bare fra, sa Bjørn Tore Larsen.

Larsen trakk også frem suksessen til Island, et land med 300.000 innbyggere hvor turistinntektenes andel av BNP er over dobbelt så høyt som Norges. Han oppfordret derfor regjeringen til langt bedre koordinering av virkemidler og ressursbruk for å tiltrekke seg flere utenlandske besøkende.

– Island var jo et land som var kjent for fisk og dårlig vær, men som nå er utrolig dyktige på turisme. Norge er jo kanskje verdens vakreste land og derfor også et mye mer spennende reisemål, så mulighetene her er jo enorme, sa Norse-gründeren.

Egen ministerpost

Panelet var samstemte om at markedsføring av eget land er særdeles viktig, der Larsen og Hurtigrutens toppsjef lekte med tanken om en egen reiselivsminister.

– Ja, hvorfor skal vi ikke ha det når vi har olje- og energiminister? En egen turistminister er da kanskje den viktigste rollen. Det er jo dette vi kan leve av i fremtiden, sa Norse-gründeren.

– Vi må ha noen å forholde oss til. Under pandemien fikk oljebransjen støtteordning etter 10 sekunder. For reiselivsnæringen tok det altfor lang tid, uttalte Stordalen.

– Vi må derfor behandle turisme like strategisk som andre norske næringer, hvis ikke vil vi ikke lykkes med å bygge en konkurransedyktig reiselivsøkonomi, var reiselivsaktørene i panelet samstemte om.

Panelet fremhevet videre betydningen av samarbeid, klare rammevilkår og investeringer for å bygge en konkurransedyktig reiselivsnæring.

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen pekte også på utfordringene med for høye skatter og avgifter i luftfarten, mens Emilie Stordalen fremhevet nødvendigheten av en nasjonal strategi og databasert markedsføring.

Hedda Felin, CEO i Hurtigruten Norge, fremhevet viktigheten av samarbeid mellom offentlige myndigheter og privat sektor og nødvendigheten av større budsjetter for å vinne kampen om betalingsvillige gjester.

– Hurtigruten har allerede lagt ned en betydelig markedsføringsinnsats i våre hovedmarkeder. For å lykkes i å tiltrekke de betalingsvillige gjestene som bryr seg om miljø og klima, trenger vi økt samarbeid mellom myndigheter og privat sektor. Større budsjetter der en bærekraftig tilnærming vil kunne bidra til å bygge en konkurransedyktig reiselivsøkonomi for Norge, uttalte Felin og la til:

– Reiselivsnæringen er sammensatt av mange ulike type bransjer/aktører: store og små transportselskaper, mat – og serveringsbransjen, kultur og aktivitetsbasert næring, overnatting og mange flere. Siden en rekke av disse ikke er helårsnæringer og fortsatt er sterkt sesongavhengig gir det utfordringer i kontinuitet eller at man oppfatter seg selv/eller av andres som en felles næring. Samtidig som det er sterke helårsaktører og landsdekkende aktører – spesielt i transport og overnatting – som kan bidra som motorer for å dra hele næringen. Her spiller anerkjennelsen som ligger i arbeidet Nasjonalt Eksportråd en stor rolle og som vi forventer at regjeringen stiller seg bak – gjerne så fort som mulig.

– Skal vi vinne kampen om gjestene som er mest opptatt av å ta hensyn til miljø, klima og lokale forhold når de ferier må vi stå sterke sammen i et lag på tvers av selskaper, private og offentlige og små og store aktører, sa Felin.

– Flybransjen har også lenge tatt til orde for et klimapartnerskap med myndighetene for å sikre en mer bærekraftig luftfart og vi skulle derfor gjerne sett en fortgang i dette initiativet, avsluttet Karlsen.

ANNONSE
Forrige artikkelNordmenn har gitt opp å vente på sommeren
Neste artikkelSetter et stort antall fly på bakken grunnet dårlig økonomi