Norsk innenriksflyvning får skylden for økte utslipp

Foto: Hans O. Nyborg

I følge tall som ble lagt frem av SSB som viser fjorårets klimaregnskap, er det innenriksflyvning som får stor del av skylden for at utslippene nærmest har stått stille siden 2021.

Kraftig utslippsøkning fra flyginger

Mellom 2021 og 2022 gikk klimagassutslipp fra luftfart opp med 79 prosent. Årsaken er kraftig økning i antall flyginger etter pandemien.

Fjorårets utslipp er likevel 16 prosent lavere enn i 2019, ifølge Miljødirektoratet.

I følge NRK viser kategorien «Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.», at utslippene gikk opp 3,1 prosent sammenlignet med året før.

– Det var særlig utslipp fra innenriks luftfart som bidro til den økningen, og som nå nærmer seg nivået vi hadde før pandemien, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i SSB.

Det var minimale endringer i klimagassutslipp fra veitrafikk i 2022.

– I 2022 ble personbiltrafikken mer klimavennlig. Samtidig økte utslippene fra tungtransport, og i sum endte utslippene fra veitrafikk på nær samme nivå som året før, sier Trude Melby Bothner.

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, sammen med EU.

ANNONSE
Forrige artikkelEkspert forbereder reisende på kaos: – Det er nordmenn generelt sett ikke gode på
Neste artikkelForsinkelser ved flyplass førte til nødlanding med lite drivstoff