Norsk luftambulanse jobber sammen med Airbus om fremtidens luftambulanse

Sammen med flyprodusenten Airbus ser Norsk Luftambulanse på om små utslippsfrie multikoptere kan brukes i helsetjenesten, spesielt med tanke på norske forhold.

Multikopteret med åtte propeller og vinger er et eksempel på hvordan Airbus ser for seg fremtidens flyvende ambulanser. Det ser ut som en hissig rød øyenstikker, og er  liten, batteridrevet og utslippsfri, og skal kunne ta av uten rullebane.

Nå skal de to partene jobbe sammen for å se om fremtidens luftambulanse kan ligge i et slikt konsept, og om det kan fungere i et miljø som i Norge med utfordringer på vær, vind og andre ytre påvirkninger.

– Vanligvis må vi se hva som er på helikopter- og flymarkedet og prøve å tilpasse oss. Nå kan vi være med å påvirke hvordan produktet blir gjennom samarbeidet med Airbus. På lang sikt kan dette være en stor del av ambulansetjenesten, på kort sikt kan denne typen luftfartøyer utgjøre et godt supplement til eksisterende tjeneste, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Et av spørsmålene som de to aktørene stiller seg er at i byene hvor de ordinære bakkebaserte ambulansene sliter med køer og rushtrafikk når det haster, og legehelikopteret kan være en knapp ressurs som ikke kan lande hvor som helst i urbane strøk, er det da løsninger hvor hjelpen kan nå raskere frem dersom legen rykker ut å bruke et elektrisk multikopter?

Den andre viktige tingen å avgjøre er langs den norske kysten hvor det er mange bebodde øyer, og der reisetiden kan være lang, kan et multikopter takle barske værforhold og bli fremtidens «legebåt» mellom øyene?

Airbus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse samarbeider om å besvare disse spørsmålene. Mens flyprodusenten Airbus er eksperten på fly og helikoptre, er Norsk Luftambulanse ekspert på operativ bruk av luftfartøyer utrustet for medisinsk assistanse, og skal bidra med kompetanse på innredning og behov for medisinsk utrustning, samt analyser av oppdragsprofiler.

-Et vanlig lite ambulansehelikopter vil trenge 12-13 tonn batterier for å få den samme mengde energi som en full tank med flybensin. Den store utfordringen er å oppnå størst mulig rekkevidde og samtidig kutte vekt. Rekkeviddeproblemet kan kompenseres for ved å opprette ladestasjoner på baser, sykehus og andre landingssteder. Det kan det ligge fulladede batterier som kjapt kan dyttes inn i flymaskinen etter at den har landet. Hvordan dette skal løses er blant annet, noe dette prosjektet skal forsøke å finne løsninger på, legger Lossius til.

Sannsynligvis vil ikke multikopterne bli brukt til å transportere pasienter til sykehus i første omgang, men de kan for eksempel fly hjertestarter, medisiner og legehjelp ut til pasienten svært raskt. Farkostene vil sannsynligvis bli enklere og billigere å vedlikeholde en dagens fullblods helikoptre. Multikoptere skal flys av en pilot. 

ANNONSE
Forrige artikkelKLM oppfattes som bærekraftig globalt flyselskapet av nordmenn
Neste artikkelThomas Randahl til airBaltic