Foto: Hans O. Nyborg

Norge som turistdestinasjon har blitt mer populært, men turismen gjør det vanskeligere å ta hensyn til bærekraft, viser en ny rapport.

Norge har mange reisemål som er unike i verdenssammenheng, og reiselivsaktiviteten i forbindelse med disse har store positive virkninger for norsk økonomi og norske lokalsamfunn, viser en ny offentlig utredning (NOU) om norske reisemål for en bærekraftig fremtid.

Det siste tiåret har norsk reiseliv utviklet seg, og det har vært en økt tilstrømming av besøkende til mange reisemål i Norge.

Vil legge til rette for bærekraftig reiseliv

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et mer bærekraftig og lønnsomt reiseliv. Reiselivsnæringen trenger gode og stabile rammer for å skape helårlige arbeidsplasser over hele landet. Jeg ser fram til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger for hvordan vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Som følge av den økte turismen her til lands, så får stadig flere norske kommuner utfordringer med å sikre en bærekraftig reisemålsutvikling.

Et høyt besøksvolum kan gi økt forurensing, skade naturen, føre til økt forsøpling og skape kø og trengsel. Disse konsekvensene kan føre til at de besøkende får en dårligere opplevelse, og gå ut over trivselen til de fastboende, slår utredningen fast.

Kan bli interessekonflikter

Et høyt besøkstrykk kan derfor føre til interessekonflikter mellom næringsinteresser og lokalbefolkning.

– Utvalget har gjort en bred og faglig gjennomgang av utfordringene som norske reisemål står overfor. Rapporten vil bidra til utformingen av regjeringens handlingsplan for reiselivet og gi et viktig grunnlag for reisemålsutviklingen i norske kommuner, sier næringsministeren.

NOU’en er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og sendes nå på høring. Fristen for å sende innspill er 30. juni.

(©NTB)

ANNONSE
Forrige artikkelMinst 250 ansatte manglet sikkeherhetsklarering
Neste artikkelLanserer ny dekor og første A321neo