Vi flyr stadig mer og mer her hjemme, en ny og fersk rapport om flytrafikken i 2011 fra Transportøkonomisk Institutt viser at grafene kun peker mer og mer oppover.

Undersøkelsen som danner grunnlaget for rapporten omfatter all ruteflyvning i Norge og all ruteflyvning mellom Norge og utlandet fra Avinors lufthavner. I 2011 ble det foretatt 14,2 millioner reiser med fly innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet (charter inkludert). Dette gir en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden forrige RVU i 2009.

For utenlandstrafikken har spesielt nordmenns ferie- og fritidsreiser drevet veksten. Nesten to av tre utenlandsreiser skjer nå i forbindelse med private formål. For reiser innenlands er det fortsatt en liten overvekt av arbeidsrelaterte reiser.

SAS størst på innenriks

SAS er fortsatt største aktør på innenriksnettet med 46 prosent av markedsandelene. Widerøe har økt markedsandelen fra 13 til 16 prosent, slik at de to selskapene i 2011 til sammen hadde 62 prosent av innenriksmarkedet. Norwegian øker fortsatt, og har 37 prosent av trafikken etter en trafikkøkning på 18 prosent mellom 2009 og 2011.

Rapporten viser også at forretningsreisende velger SAS framfor Norwegian, mens fritids- og ferieklare reisende velger som oftest Norwegian.

Det blir også stadig billigere å reise innenriks i Norge, fra 2009 til 2011 betalte fritidsreisende fire prosent mindre for billetten, mens forretningsreisende betalte åtte prosent mindre i fjor.

Trondheim, Bergen og Stavanger er fortsatt de store rutene på inneriksnettet.

(saken fortsetter under bildet!)

FOTO: HANS O. NYBORG

Norwegian størst på utenriks

På utenlandsruter er Norwegian desistert størst, mens SAS kommer inn som en nummer to. Mellom 2009 og 2011 økte Norwegian utenlandstrafikken med 34 prosent, mens SAS hadde en passasjervekst på 14 prosent. Selskapene hadde i 2011 en markedsandel på henholdsvis 33 og 31 prosent.

Trafikken på ruter ut av landet har nærmest doblet seg i perioden 2009 til 2011, og personer i 60-årene er de som har økt denne type reiseaktivitet mest.

I dag er det 37 flyselskapet som opererer med internasjonale flyruter til en av Avinors flyplasser, her ruver København som den største destinasjonen hvor 1,2 millioner reisende satte seg i et flysete for å reise til den danske hovedstaden i 2011.

KLM ruver suverent

Av de store aktørene fra utlandet er det KLM som er den største inn i det norske markedet i dag. KLM og Lufthansa skiller seg ut med høye transferandeler (”matetrafikk”). Bare hver fjerde passasjer med disse selskapene skal til henholdsvis Amsterdam og de fire tyske byene som Lufthansa trafikkerer fra Norge (Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt og München).

Økning også Interkontinentalt

Den interkontinentale trafikken med utgangspunkt i Avinors lufthavner var på 2,2 millioner reiser i 2011, tilsvarende 16 prosent av total utenlandstrafikk. 84 prosent av utenlandstrafikken går med andre ord til/fra Europa. Fordelingen mellom europeisk og interkontinental trafikk er den samme som tidligere år. Figur 4.7 viser utviklingen i det interkontinentale markedet i perioden 2003-20118.

Nord-Amerike hadde 815.000 reisende fra Avinors flyplasser i 2011, mens for Asia var tallene 700.000.

New York er den største destinasjonen interkontinentalt med 210.000 reisende i fjor, noe som er en økning på rundt 40.000 fra 2009. Mye av dette skyldes også at SAS har gjenopptatt sin rute til byen også fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Over 80 prosent av passasjerene som reiser til New York er fritidsreisende og skal på ferie.

Bangkok i Thailand seiler også opp med bedre tall i 2011, økningen siden 2009 var på 15.000, og 45 prosent av markedet her benytter direkteruten som Thai Airways har, mens resten reiser via andre aktører som SAS, Finnair, KLM, Lufthansa med flere.

En annen destinasjon som skiller seg ut er Dubai med 60.000 reisende i 2011, i 2009 var tallet 45.000.

Østover er fortsatt Singapore, Beijing og Manila de største destinasjonene. Trafikken til Singapore har vokst med 7 000 passasjerer de siste par årene, mens det ikke har vært noen vesentlig endring til Beijing og Manila. Over halvparten av trafikken til Singapore er forretningsrelatert.

(saken fortsetter under bildet!)

Amsterdam er den største flyplassen hva angår knutepunkt utenfor Norge (Foto: Hans O. Nyborg)

Amsterdam største knutepunkt

Amsterdam Schiphol skiller seg fortsatt ut som det største knutepunktet utenfor Norge. Amsterdam er det klart viktigste knutepunktet for den interkontinentale trafikken. Anslagsvis 420 000 reiser går via Amsterdam, tilsvarende 20 prosent av trafikken i 2011. Men samtidig er København kommet opp på lik linje med Amsterdam.

Rapporten viser at følgende knutepunkter gjelder for reisende fra Norge;

– Afrika: Hver sjette reise går direkte (Norwegian fra OSL til Marrakech og Agadir). Amsterdam er største hub med 23 prosent av trafikken, Frankfurt har 15 prosent.
– Asia: Omtrent hver fjerde reise går direkte (Thai Airways til Bangkok og Pakistan Air til Islamabad og Lahore). Også til Asia er Amsterdam størst hub (19 prosent),
mens 15 prosent av trafikken går via København.
– Latin-Amerika: Trafikken sprer seg på flere knutepunkt. Amsterdam størst, men både Paris, Frankfurt og London har store deler av trafikken.
– Midt-Østen: 18 prosent direkte (Norwegian til Dubai og Qatar til Doha).
Amsterdam og Frankfurt største knutepunkt, men trafikken over Istanbul (13 prosent) øker.
– Nord-Amerika: Hver fjerde reise går direkte (SAS og Continental til New York).Amsterdam og London største huber. Reykjavik har åtte prosent av trafikken.
– Oceania: London klart største knutepunkt. 12 prosent flyr med Thai Airways via Bangkok.

Oppsumering i rapporten:

Hovedtrekkene i ferie- og fritidsmarkedet er:
 Nordmenn på ferie- og fritidsreise sto for drøyt halvparten av veksten i utenlandstrafikken med fly mellom 2003 og 2011. Veksten i dette markedet har vært spesielt høy blant personer over 60 år, som nå står for nærmere hver femte ferie- og fritidsreise med fly til utlandet.

 London er det klart mest populære reisemålet for nordmenn, men relativt sett har trafikken til Barcelona økt mest de senere årene.

 35 prosent av det totale antall turistankomster til Norge skjer med fly. Fly har stått for 63 prosent av veksten i innkommende turisme siden 1998. Storbritannia
og Tyskland et de største markedene for innkommende flyturisme.

 Markedet for korte opphold (1-3 netter) vokser sterkere enn andre ferieformer. Fortsatt er det imidlertid slik at knapt halvparten av flyturistene til Norge er
borte fra hjemmet over syv netter.

ANNONSE
Forrige artikkelLover bot og bedring på Rygge
Neste artikkelManglende vedlikehold årsak til flyhavari