Foto: Hans O. Nyborg

Norwegian har i dag oppdatert markedet om den forestående kapitalinnhentingen. Øvre ramme for kapitalinnhentingen er økt til seks milliarder kroner. Gjelden vil bli kraftig redusert, samtidig som flybestillinger i størrelsesorden 85 milliarder kroner er kansellert.

– Når emisjonsbeløpet nå endres til å ligge mellom 4,5 og 6 milliarder kroner, skyldes det flere forhold. Vi ønsker å ta en konservativ tilnærming i en tid hvor pandemien og reiserestriksjonene fortsatt skaper uforutsigbarhet. Vi må i vår planlegging ta hensyn til denne usikkerheten. Samtidig har vi også tatt hensyn til tilbakemeldinger fra investorer, samt dialogen med vårt styre, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

– Det nye Norwegian vi skaper – med en forenklet organisasjon og driftsmodell – vil være et betydelig mer konkurransedyktig selskap enn før. Det gjelder både sammenlignet med hvor vi var før pandemien slo til, men også med tanke på konkurransebildet vi ser for oss i luftfarten fremover, sier Schram.

– Vi setter stor pris på at vi allerede har fått langsiktig støtte til restruktureringen og kapitalinnhentingen fra enkeltinvestorer i en tid med uforutsigbarhet som følge av pandemien, sier finansdirektør Geir Karlsen.

– Gjelden vil være redusert med mellom 62 og 65 milliarder kroner siden slutten av 2019, og vi vil ha kansellert flybestillinger til en verdi av 85 milliarder kroner. Samlet gjeld vil dermed være mellom 16 og 20 milliarder kroner, hvorav 6-7 milliarder er knyttet til flyflåten, sier Karlsen.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no