Norwegian inngår avtale med e-Fuel

Foto: Hans O. Nyborg

PRESSEMELDING: Norwegian inngår et partnerskap med Norsk e-Fuel for å bygge verdens første fullskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge. Anlegget vil produsere bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet er en viktig milepæl på vei mot Norwegians mål om utslippskutt på 45 prosent innen 2030.

Den strategiske partnerskapsavtalen med Norsk e-Fuel vil sikre Norwegian en eierandel i selskapet og langsiktig tilgang til bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet vil bidra til å sette fart på produksjon og tilgjengelighet av bærekraftig flydrivstoff, som vil gjøre norsk luftfart mer bærekraftig. Partene tar sikte på å ferdigstille den detaljerte avtalen i løpet av de nærmeste månedene.

– Nå tar Norwegian steget inn i fremtiden. Luftfarten bidrar til stor verdiskapning, både sosialt og økonomisk, og nå ønsker vi å utnytte den teknologiske utviklingen innen produksjon av flydrivstoff for å betydelig redusere klimapåvirkningen til norsk luftfart. Elektrodrivstoff kan bli et taktskifte for hele bransjen vår. Partnerskapet med Norsk e-Fuel er ikke bare sentralt for Norwegian og vårt arbeid med å bli mer bærekraftig, det er også en milepæl for norsk luftfart. For oss gjør det at vi kommer nærmere vårt mål om å gjøre det mulig for alle å fly bærekraftig, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Sammen for en fremtidsrettet, bærekraftig luftfart

Målet er å produsere elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge så tidlig som i 2026. Partnerskapet med Norsk e-Fuel kan dekke opptil 20 prosent av Norwegians behov for bærekraftig flydrivstoff frem til 2030. I tillegg vil Norwegian investere mer enn 50 millioner kroner i en minoritetsandel i selskapet. Tiltakene er viktige bidrag for Norwegians mål om å kutte 45 prosent av utslippene sine innen 2030.

– Bærekraftig flydrivstoff må bli både mer tilgjengelig og mindre kostbart. For å oppnå dette er luftfarten avhengig av å samarbeide med myndigheter for å lukke prisgapet mellom tradisjonelt fossilt og bærekraftig drivstoff. Slik vil elektrodrivstoff kunne konkurrere med og erstatte fossilt flydrivstoff. Tid er en avgjørende faktor, og vi er veldig utålmodige etter å komme i gang, sier Karlsen.

Investerer i verdens første fullskala produksjonsanlegg

Norsk e-Fuel mener Norge er best egnet for etablering av verdens første industrianlegg for produksjon av elektrodrivstoff. Den norske prosjektutvikleren er eid av en gruppe industripionérer på sitt område. Selskapets første produksjonsanlegg blir i Mosjøen i Nord-Norge. Det kan bli verdens første fullskalaanlegg som produserer elektrodrivstoff. Området har blant de laveste elektrisitetsprisene i Europa, kombinert med stabil tilgang til fornybar energi fra vannkraft. Dette utgjør en avgjørende konkurransefordel, ettersom elektrisitet står for en betydelig del av kostnadene i produksjonen av elektrodrivstoff. Mosjøen har både havn og jernbanetilknytning, i tillegg til lange industritradisjoner.

– I dag lanserer vi et partnerskap som vil ta en ledende rolle i omstillingen mot bærekraftig luftfart. Dette er ganske unikt. Norwegian er en rollemodell for norsk luftfart, ikke minst på grunn av ambisjonene om å redusere klimagassutslippene. Vi ser frem til at enda flere blir med oss på denne reisen, sier Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktør i Norsk e-Fuel.

Ved å gå sammen med Norsk e-Fuel kan Norwegian fremskynde overgangen fra fossilt til bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet med Norsk e-Fuel vil gi tidlig tilgang til helt nødvendig bærekraftig flydrivstoff.

– Norge er avhengig av en sterk og fremtidsrettet luftfartssektor. Partnerskapet med Norsk e-Fuel er et historisk skritt for Norwegian som flyselskap. Med dette støtter vi aktivt opp om norsk prosessindustri og bidrar til lokal verdiskapning, samtidig som vi tar et avgjørende sprang for å gjøre flyreiser bærekraftige i fremtiden. For oss markerer dette et taktskifte og vi vil fremover vurdere å inngå flere partnerskap for å nå klimamålene, avslutter Karlsen.

ANNONSE
Forrige artikkelSetter flere Neo-fly på bakken på grunn av mangel på motorer
Neste artikkelPresident-fly i Sudan satt fyr på under kamper